Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Network for Engaged Entrepreneurship in Developing Economies (NEED)

Alternativ tittel: Nettverk for Engasjerte Entreprenørskap i Utviklingsland

Tildelt: kr 4,5 mill.

Hvordan utvikler vi entreprenørielle ferdigheter til norske studenter, slik at de kan arbeide med noen av de vanskeligste utfordringene i verden? Mesteparten av verdens økonomiske vekst de neste tiårene, vil finne sted i utviklingsland, slik som India. Å utvikle kunnskap om forretningsutvikling og vekst i slike markeder, er kritisk for aktører som skal jobbe i denne konteksten i fremtiden. Samtidig er det et generelt behov for å øke antall studenter med entreprenørielle ferdigheter. Entreprenørielle holdninger er også en fordel, særlig i forhold til å jobbe med bærekraft, fattigdom og utvikling. For å forstå konteksten, og utvikle ferdigheter og holdninger, må vi utvikle, teste og dokumentere ulike pedagogiske konsepter for å engasjere flere studenter og vitenskapelig ansatte. Nettverket i prosjektet Engaged Entrepreneurship in Development Economies (NEED), vil bidra til dette, gjennom å etablere mekanismer der engasjerte studenter kan arbeide med entreprenørielle prosjekter som kjennetegnes av bærekraft og sosial verdiskaping. NEED-nettverket består av partnere i India, USA og Norge, og vil generere reelle prosjekter som studenter fra ulike disipliner kan arbeide med under veiledning av akademikere og eksperter innenfor området. Blant annet vil de gis muligheter til å arbeide med innovatører og entreprenører fra utviklingsland. Gjennom disse aktivitetene, vil partnerskapet også utvikle og dokumentere kunnskap knyttet til de utfordringene som ligger i å starte en bedrift, og ikke minst få denne til å vokse i ett krevende marked. Kunnskapsutvikling inkluderer prosesser knyttet til ovenstående, samt refleksjoner rundt entreprenøriell læring. Gjennom å integrere arbeidet i eksisterende kurs, vil NEED bidra til å øke forskningen på entreprenørskapsutdanningen i Norge. I januar 2020 reiste 23 studenter til India og jobbet med ulike utfordringer som: å utvikle en forretningsmodell for en kvinnelig eid / operert elektrisk rickshaw for landlig mobilitet; vurdering av utformingen av tjenester og fasiliteter for et ?rural market hub?; verditilskudd til matvarer ved bruk av et samfunns eid og samfunnsdrevet modell; strategi for å replikere en modell for utnyttelse av organisk avfall; og økoturisme. Disse prosjektene ga ikke bare disse studentene muligheten til å utvikle deres gründerferdigheter og tankesett og øke bevisstheten om utviklingsutfordringer, men arbeidet med studentene har bidratt til å forbedre leveransen av slike tjenester i India. I januar 2021 jobbet 29 studenter sammen med innovatører og entreprenører fra India med utfordringer som: å vurdere markedet for en modifisert rullator med justerbare ben for å hjelpe funksjonshemmede; markedsundersøkelser og utvidelsespotensialvurdering for adaptive klær designet for funksjonshemmede; vurdere markedspotensialet for plantepotter laget av kumøkk og maskinen for å lage slike potter; forbedre markedsstrategien for en flerbruksmaskin for bearbeiding av matvarer som muliggjør behandling av landbruksprodukter på stedet; vurdere markedspotensialet for et trehjulet kjøretøy for de som bruker rullestoler. Studentene var i stand til å engasjere seg med innovatørene og utvikle sine entreprenørielle tenkningsevner. Samtidig hjalp studentenes innspill innovatørene og gründerne med å få innovasjonene sine ut på markedet.

-

The NEED project focuses on entrepreneurship and entrepreneurial skill development by engaging students in the process of starting businesses and scaling it in developing countries. By bringing together world-class education institutions and practitioners from Norway, USA and India it also develops knowledge that improves entrepreneurial education and its impact on society. Having an entrepreneurial mindset is increasingly seen as an asset irrespective of the context one works in. There is a need to increase the number of students with entrepreneurial skills. To facilitate this, it is required to develop, test and document new learning approaches and to engage more students and faculty in this. The NEED network will do this by creating a mechanism for student engagement with meaningful sustainability focused entrepreneurial projects of societal value and a system for relevant guidance from academic and subject experts enabling entrepreneurial skill development in students in higher education in Norway. Through its activities, the partnership will also develop knowledge on the challenges and processes involved in starting up and scaling businesses in developing countries and on the process of entrepreneurial learning. The NEED project will establish grounds for students in higher education to work with entrepreneurship projects from developing countries addressing social and environmental issues. By integrating this work into courses and enabling guidance to students from world leading researchers in entrepreneurship, along with innovators, entrepreneurs and subject experts from developing countries, the NEED project will significantly boost research based entrepreneurial education in Norway. The project is closely linked to Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship, a Centre for Excellence in Higher Education (SFU), and this is an important vessel to spread the knowledge to a comprehensive amount of students.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research