Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Network for Engaged Entrepreneurship in Developing Economies (NEED)

Alternativ tittel: Nettverk for Engasjerte Entreprenørskap i Utviklingsland

Tildelt: kr 1,5 mill.

Mesteparten av verdens økonomiske vekst de neste tiårene, vil finne sted i utviklingsland, slik som India. Å utvikle kunnskap om forretningsutvikling og vekst i slike markeder, er kritisk for aktører som skal jobbe i denne konteksten i fremtiden. Samtidig er det et generelt behov for å øke antall studenter med entreprenørielle ferdigheter. Entreprenørielle holdninger er også en fordel, særlig i forhold til å jobbe med bærekraft, fattigdom og utvikling. For å forstå konteksten, og utvikle ferdigheter og holdninger, må vi utvikle, teste og dokumentere ulike pedagogiske konsepter for å engasjere flere studenter og vitenskapelig ansatte. Nettverket i prosjektet Engaged Entrepreneurship in Development Economies (NEED), vil bidra til dette, gjennom å etablere mekanismer der engasjerte studenter kan arbeide med entreprenørielle prosjekter som kjennetegnes av bærekraft og sosial verdiskaping. NEED-nettverket består av partnere i India, USA og Norge, og vil generere reelle prosjekter som studenter fra ulike disipliner kan arbeide med under veiledning av akademikere og eksperter innenfor området. Blant annet vil de gis muligheter til å arbeide med innovatører og entreprenører fra utviklingsland. Gjennom disse aktivitetene, vil partnerskapet også utvikle og dokumentere kunnskap knyttet til de utfordringene som ligger i å starte en bedrift, og ikke minst få denne til å vokse i ett krevende marked. Kunnskapsutvikling inkluderer prosesser knyttet til ovenstående, samt refleksjoner rundt entreprenøriell læring. Gjennom å integrere arbeidet i eksisterende kurs, vil NEED bidra til å øke forskningen på entreprenørskapsutdanningen i Norge. I januar 2020 reiste 23 studenter til India og jobbet med ulike utfordringer som: å utvikle en forretningsmodell for en kvinnelig eid / operert elektrisk rickshaw for landlig mobilitet; vurdering av utformingen av tjenester og fasiliteter for et rural market hub; verditilskudd til matvarer ved bruk av et samfunns eid og samfunnsdrevet modell; strategi for å replikere en modell for utnyttelse av organisk avfall; og økoturisme. Disse prosjektene ga ikke bare disse studentene muligheten til å utvikle deres gründerferdigheter og tankesett og øke bevisstheten om utviklingsutfordringer, men arbeidet med studentene har bidratt til å forbedre leveransen av slike tjenester i India. I januar 2021 jobbet 29 studenter sammen med innovatører og entreprenører fra India med utfordringer som: å vurdere markedet for en modifisert rullator med justerbare ben for å hjelpe funksjonshemmede; markedsundersøkelser og utvidelsespotensialvurdering for adaptive klær designet for funksjonshemmede; vurdere markedspotensialet for plantepotter laget av kumøkk og maskinen for å lage slike potter; forbedre markedsstrategien for en flerbruksmaskin for bearbeiding av matvarer som muliggjør behandling av landbruksprodukter på stedet; vurdere markedspotensialet for et trehjulet kjøretøy for de som bruker rullestoler. Studentene var i stand til å engasjere seg med innovatørene og utvikle sine entreprenørielle tenkningsevner. Samtidig hjalp studentenes innspill innovatørene og gründerne med å få innovasjonene sine ut på markedet. I januar 2022 jobbet 25 studenter med innovatører og entreprenører fra det rurale India med utfordringer som: å vurdere markedet for sugerør laget av nedfalls kokosnøttblader for en gründer som også ga opplæring og sysselsetting til landlige kvinner; markedsutvidelse for en gründer med et innovativt verktøy for høsting av jordnøtter; markedsundersøkelser og vurdering av markedspotensialet for et strømfritt minikjøleskap i leire; utforme en kundeundersøkelse for behovs- og markedsvurdering for ekspansjon til Europa for en entreprenørs tilpassede kleskolleksjon for funksjonshemmede; et salgsverktøy og salgsstrategi for en maskin utviklet for å effektivt fjerne vannhyasint, som er ugress som infiserer innsjøer. Disse prosjektene gjorde det mulig for studentene fra forskjellige disipliner å jobbe sammen i team og bruke deres mangfoldige ferdigheter for å finne løsninger på utfordringer som innovatører og gründere står overfor når det gjelder å få sine innovasjoner til markedet. I dette prosjektet fikk studentene mulighet til å lære å om- og reflektere over hvordan ulike kontekster byr på ulike utfordringer som trenger innovative løsninger. Å håndtere ukjente kontekster, jobbe med et mangfoldig team og innovatører fra det rurale India, og utvikle løsninger under forhold med ofte ufullstendig og usikker kunnskap og begrenset tid, ga også studentene muligheten til å utvikle entreprenøriell tankegang og entreprenørielle ferdigheter. I tillegg var utfordringene studentene jobbet med knyttet til innovasjoner som søker å løse problemer til vanskeligstilte menneskene. Å jobbe direkte med innovatørene var en motivasjonsfaktor for flere studenter, og prosjektet bidrar til utvikling av endringsagenter til det bedre. Prosjektet ga også mulighet til å forske på bruk av slike utfordringer i entreprenørskapsutdanning.

The most significant outcomes of the NEED project are related to students in higher education at NTNU and the innovators and entrepreneurs in rural India. The NEED project enabled students to engage in projects that helped develop their entrepreneurial mindset and entrepreneurial skills. This was achieved by using the project funds to select relevant challenges for students to work on. These challenges were related to innovations seeking to solve problems faced by people in rural India, a context not familiar to most of the students and which compelled them to deal with uncertainty and an unfamiliar context. Further, the project facilitated direct interaction between students, rural innovators and entrepreneurs, the context of their work and with context experts from the partner organizations. This aided the process of student’s reflection on how their own theoretical knowledge, experiences and skills could be utilized for the betterment of society, thus enabling reflection on the concept of ‘being a change agent for the better’. Nearly 80 students participated in courses organized by the project. The students’ work on these challenges and the inputs provided by the students were valuable for the innovators and entrepreneurs in improving their innovation and its utilization in the market. 15 such innovators and their projects were aided by the students’ work, which provided solutions to specific issues faced by them. In addition, the project was able to identify over 150 potential projects that students could work on to develop their entrepreneurial mindset and skills. The project provided an opportunity to conduct research on entrepreneurial learning and led to the development of three research papers. The project was able to provide an avenue for formal cooperation between NTNU and the partner organizations in India and further collaborations with the partners in Norway and the USA. This can be the basis for developing new collaborations in the future.

The NEED project focuses on entrepreneurship and entrepreneurial skill development by engaging students in the process of starting businesses and scaling it in developing countries. By bringing together world-class education institutions and practitioners from Norway, USA and India it also develops knowledge that improves entrepreneurial education and its impact on society. Having an entrepreneurial mindset is increasingly seen as an asset irrespective of the context one works in. There is a need to increase the number of students with entrepreneurial skills. To facilitate this, it is required to develop, test and document new learning approaches and to engage more students and faculty in this. The NEED network will do this by creating a mechanism for student engagement with meaningful sustainability focused entrepreneurial projects of societal value and a system for relevant guidance from academic and subject experts enabling entrepreneurial skill development in students in higher education in Norway. Through its activities, the partnership will also develop knowledge on the challenges and processes involved in starting up and scaling businesses in developing countries and on the process of entrepreneurial learning. The NEED project will establish grounds for students in higher education to work with entrepreneurship projects from developing countries addressing social and environmental issues. By integrating this work into courses and enabling guidance to students from world leading researchers in entrepreneurship, along with innovators, entrepreneurs and subject experts from developing countries, the NEED project will significantly boost research based entrepreneurial education in Norway. The project is closely linked to Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship, a Centre for Excellence in Higher Education (SFU), and this is an important vessel to spread the knowledge to a comprehensive amount of students.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research