Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP) internasjonalt møte

Tildelt: kr 0,25 mill.

Langvarig smerte er utbredt og er et stort folkehelseproblem. Selv om det er mange som forsker på smerte i Norge og Skandinavia, er det relativt få grupper som har lykkes med EU søknader innen dette feltet. Vi mener det er et stort uutnyttet potensiale for bedre samarbeid mellom ulike forskningsgrupper innen feltet. Den skandinaviske foreningen for smerteforskning, Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP) har årlige forskningskonferanser. Disse konferansene har vært arrangert siden oppstarten av SASP i 1977. Konferansen ble sist arrangert i Oslo i 2014, og vi har nå blitt bedt om å arrangere konferansen på nytt i Oslo i april 2019. Vi venter ca 150-250 deltakere fra hele verden med overvekt av forskere fra nordlige deler av Europa (Tyskland, Frankrike, England) og de skandinaviske landene. Tidligere SASP konferanser som har vært arrangert i Oslo har også tiltrukket seg enkelte forskere fra Baltikum, østlige deler av Europa, USA, Australia og enkelte afrikanske land. Tidligere konferanser har hatt deltagere fra omtrent 20 land. Konferansen vil skape stor oppmerksomhet i relevante medisinske og helsefaglige miljøer i Norge og Skandinavia, og har et stort potensiale for å trekke til seg klinikere, forskere, studenter, pasientrepresentanter og forskningsformidlere. Vi vil spesielt invitere pasientforeninger og forventer at konferansen vil bidra til nettverksbygging innen smerteforskning i Skandinavia. Det er etablert en lokal arrangementskomite bestående av leger, psykologer, fysioterapeut, arbeidsmiljøforskere og en brukerrepresentant. Komiteen ledes av overlege phd, førsteamanuensis Kristian Bernhard Nilsen. Den vitenskapelig programkomite består av styremedlemmer i Scandinavian association for the Study of Pain (SASP). Det er også etablert samarbeid med Døvre Event & Marketing som vil være teknisk arrangør. Målgruppen er forskere, klinikere, studenter, pasientrepresentanter og forskningsformidlere med interesse for smerteforskning.

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester