Tilbake til søkeresultatene

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Impact of land-based activities on the coastal environment (Coast-LaB): Seawater desalination and wastewater discharge

Alternativ tittel: Effekter av landbaserte aktiviteter på kystmiljøet (Coast-LaB): Sjøvannavsalting og utslipp av avløpsvann

Tildelt: kr 1,9 mill.

Coast-LaB-prosjektet er en del av SANOCEAN, et bilateralt forskningsprogram om bærekraft i havet i Norge og Sør-Afrika. Prosjektet studerer hvordan saltlake fra avløpsvann og sjøvann påvirker det sørafrikanske kystvannet. Hovedfokuset er kysten rundt Durban. Hovemålet i prosjektet er å vurdere hvordan utslipp av saltlake og kjemikalier fra avsalting av sjøvann, næringsstoffer, marint søppel, legemidler og fra renset og ubehandlet avløpsvann påvirker det marine kystmiljøet. Så langt; en kvinnelig student ,fra en institusjon som historisk sett har hatt en rekke utfordringer, forsvarte sin masteroppgave (MSc) om nivåer av legemidler i kystvann rundt Durban påvirket av avløpsvann. En annen kvinnelig MSc. student, studerer kildene til mikroplast i kystmiljøet og vil bli uteksaminert i slutten av dette året (2021). Den sistnevnte studenten hadde et seks måneders forskningsbesøk ved NIVA i 2019. På samme måte vil NIVA være vert for en doktorgrad. studentforsker i høst. Under sitt seks måneders forskningsbesøk ved NIVA vil hun lære å gjennomføre økotoksikologiske studier på marin biota som er utsatt for utslipp fra et avsaltingsanlegg for sjøvann. Og til slutt, en annen Coast-LaB-tilknyttet Ph.D. student har nettopp publisert en artikkel i Chemosphere journal om måling av legemidler i avløpsvannpåvirket kystfarvann. Presentasjonen hennes av arbeidet ga henne en premie på Chromatography Postgraduate Student Workshop i 2021 organisert av Chromatography Division ved South African Chemical Institute (ChromSA)

The broader aim of the Coast-LaB project is to study the impact of the discharge of brine resulting from the desalination of seawater to generate potable water and wastewater discharges to the marine environment, to better protect and manage the marine and coastal environment and to protect human health (Figure 1). Coast-LaB is in line with UNEP`s Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (LBA). Coast-LaB`s study activities will focus on the impact of LBA in two coastal, freshwater-stressed mega metropolises: Durban and Cape Town. The project will extend on the work of WIO-LaB; a UNEP and Norwegian funded project on the impacts of LBA in the Western Indian Ocean (WIO). The project`s objectives are to:(i) assess, via measurements of selected pollutant concentrations in water, biota and sediment, how discharges of wastewater affect the marine ecosystem, ii) study the impact of seawater desalination activities; brine disposal and impingement and entrainment of marine organisms during seawater intake, and iii) provide data and information that will help strengthen the regional legal basis for preventing land-based sources of pollution that will help v) develop regional capacity and strengthen institutions for sustainable coastal development. In toto, Coast-LaB addresses sustainable development goals (SDGs) 6 and 14; on ensuring availability and sustainable management of water and sanitation for all (SDG 6) and sustainable use of the oceans respectively (SDG14).

Budsjettformål:

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Finansieringskilder