Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av Open Access-avgift i gull-kanaler

Tildelt: kr 53 000

SINTEF ønsker å støtte opp under mer åpen tilgang til vitenskapelige artikler. STIM-OA er et ypperlig tiltak for få forskere til å "vrake" abonnementbaserte tidsskrift til fordel for Open Access (med fagfellevurdering/nivå i NSD-registeret). SINTEF utarbeidet i 2017 en oppdatert intern publiseringspolicy som ligger på linje med de nasjonale retningslinjene / forskningsrådets policy. I 2017 har SINTEF betalt APC for 9 vitenskapelige publikasjoner (økning fra 2016).

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet