Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norwegian Network for Asian Studies

Alternativ tittel: Asianettverket

Tildelt: kr 5,7 mill.

Det er ingen som helst tvil om at Asia vil spille en helt avgjørende rolle for å oppnå FN sine bærekraftsmål. Regionen er i full fart på vei tilbake til sin historiske rolle som verdens økonomiske sentrum og en rekke asiatiske land har fått til imponerende økonomisk utvikling og fattigdomsreduksjon. Samtidig er de negative sidene ved økonomisk vekst, særlig konsekvenser for miljø og klima, tydeligere i Asia enn noe annet sted i verden. Dette krever mer kunnskap, noe som er utgangspunktet for Asianettverket sitt arbeid under NORGLOBAL2. Asianettverket er et norsk forskernettverk som fra sitt hjem på Senter for utvikling og miljø ved Universitet i Oslo i over tjue år har jobbet med å fremme og styrke studier og forskning av og på Asia, samt spre kunnskap om historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø i regionen. Under NORGLOBAL2 har vi markant skalert opp aktiviteten vår og økt fokuset vårt på utvikling og miljø. Samtidig jobber vi i enda større grad enn før for å være et nasjonalt nettverk for både akademia, sivilsamfunn og den politiske verden. Under NORGLOBAL 2 arrangerer Asianettverket årlige konferanser som legges opp til å være møteplasser for Asia-interesserte fra alle sektorer. Vi arrangerer også hyppige seminar, både fysiske og digitale, der i blant en dedikert seminarrekke på Asia og bærekraftsmålene. Videre bygger vi opp en digital databank for Asia-relatert forskning som skal bli et viktig verktøy for både forskere, politikere og sivilsamfunnsaktører. Vi fremmer også norsk forskning på Asia ved å produsere hyppige og aktuelle bidrag til 'The Nordic Asia Podcast' i samarbeid med våre nordiske partnere. I tillegg fortsetter vi selvsagt med de faste aktivitetene våre, noe som inkluderer det ukentlige nyhetsbrevet og oppdateringene om Asia-nytt gjennom sosiale medier.

As home to half of the world’s population and to some of the most rapidly growing emerging economies, Asia’s current and future development trajectory will crucially determine the fate of the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs). Understanding the transformations taking place in this region is of outmost importance if Norway is to fulfil its role as a constructive global partner towards the realisation of the SDGs. There is thus an urgent need for creating new links and synergies between ongoing research on Asia in Norway, and for mobilising research-based knowledge on Asia’s political and economic transformations. This project seeks to contribute towards this goal by enhancing the quality and policy relevance of Norwegian research on Asia's developmental challenges by bringing regionally anchored research-based knowledge into an ongoing conversation with development practitioners, policy makers and a broader public through a range of activities. We pursue this objective by working along three tracks that seek to (1) strengthen dialogue and information sharing between researchers, policy makers and the general public who are engaged in the crucial question of Asia’s developmental challenges broadly defined; (2) facilitate a high degree of personal and virtual interaction across scales and sectors; and (3) strenghten the recruitment base for Norwegian research on Asian developmental challenges. The project builds on the Norwegian Network for Asian Studies' twenty years of experience with supporting, encouraging, and inspiring ongoing research on Asia in Norway, and to link and expand existing Norwegian resources across sites and scales. The project will work to significantly strengthen the network's role as a national facilitator for dialogue between scholars, development practitioners, policy makers and the general public across the country.

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner