Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Improving clinical services in bipolar disorders through education and research on underlying illness mechanisms

Alternativ tittel: Forbedring av behandling og kliniske tjenester for bipolar lidelse gjennom utdanning og forskning på sykdomsmekanismer

Tildelt: kr 1,8 mill.

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse med store negative konsekvenser for livskvalitet og dagliglivsfunksjon. Lidelsen rammer særlig de yngre deler av befolkningen. Vår kunnskap om årsaker til lidelsen er fortsatt begrenset, og identifisering av faktorer som bidrar til sykdomsfrembrudd og -utvikling vil kunne gi store helse- og samfunnsmessige gevinster. Dette er fokus ved Senter for Fremragende Forskning NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser) ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Det aktuelle prosjektet ble initiert av NORMENT-senterets kliniske forskningsgrupper basert på deres forskningssamarbeid med INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) og Universitetet i Paris, Frankrike. Prosjektets hovedformål var å kombinere forskning på bipolar lidelse i Norge med liknende forskning i Frankrike, samt å utdanne fremtidige forskere innen psykisk helse og styrke integreringen av forskning og kliniske tjenester. Prosjektet har bidratt til å skape synergier og kunnskapsoverføring mellom samarbeidspartnerne innen flere områder, som bruk av digitale verktøy i kartlegging og behandling av bipolar lidelse, relevansen av kronobiologiske forstyrrelser, genetiske, epigenetiske og andre biomarkører samt effekten av miljøfaktorer som rusbruk og tidige traumer på forløpet av bipolar lidelse. Prosjektet har hatt en tverrvitenskapelig tilnærming. Utdanningen og den metodologiske opplæringen har bygget naturlig på eksisterende ekspertise hos de to partnere, som begge kombinerer grunnforskning på sykdomsmekanismer med viktige kliniske aspekter. Prosjektet har også bidratt til å etablere et rammeverk for langvarig samarbeid mellom partnerne på institusjonelle nivåer.

The collaborative program has been formative during the establishment of the specialized clinical unit for bipolar disorder at Oslo University Hospital thanks to the experience transferred from the Paris expert centre. This has been of immediate value both for the researchers and clinicians involved and for the patients receiving treatment for bipolar disorder in Oslo. We are also working for the unit to serve as a model for the development of similar clinics in other Norwegian hospitals. Furthermore, the project has strengthened the research groups involved in bipolar disorder research at Oslo University Hospital and the University of Oslo, and further consolidated these milieus as the most important hubs for bipolar disorder research in Norway. It has also expanded international collaboration to strong European research groups outside the partner institutions. Furthermore, the project has contributed with new knowledge of importance for the understanding and treatment of bipolar disorder, such as the use of digital tools in assessment and treatment, how substance use and early trauma affects the outcome of the disorder, the role of chronobiological disturbances and the genetic basis of the disorder. The project has founded a strong basis for further scientific progress in bipolar disorder research in Norway and internationally.

Bipolar disorders are ranked among the leading causes of the burden of disease worldwide, especially in the younger population. Thus, identifying the underlying pathophysiology of the illness is imperative and can lead to major health and societal benefits. The project focuses on education of our future scientists within mental health. It is based on the CoE NORMENT (Oslo University Hospital and University of Oslo) and its clinical research groups, and frontline collaborative research projects with INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) UMR-S1144, Paris, France. The main purpose is to combine bipolar disorder research in Norway (NORMENT) with complementary research in France (INSERM). The proposal builds on an already existing and fruitful collaboration between NORMENT and INSERM, and will extend into a general model for integration of clinical services and research in mental health, with benefit from the use of new digital technology. The project proposes to more fully integrate research and education to train the next generation of mental health researchers in conducting research within clinical services, using novel digital tools in disease monitoring, while also strenghtening translational perspectives. The project will expand the research approaches of the two partners, and a strong synergy will be developed between the different areas of expertise. We will use state-of-the-art clinical characterization of bipolar disorder while exploring significant underlying illness mechanisms in order to form a strong framework for excellent research. The education and methodological training proposed in this grant naturally build on the infrastructure and expertise from INSERM, combining research on biological mechanisms with crucial clinical aspects, an approach that fits well with the overall strategy of NORMENT. The project also provides a framework for long-term collaboration at the institutional level.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research