Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Tildelt: kr 0,10 mill.

Hensikten med prosjektet InnArbeid er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i arbeidslivet. Prosjektet startet høsten 2017 og avsluttes desember 2020. For å sikre et internasjonalt perspektiv og forskningssamarbeid er et internasjonalt ekspertpanel tilknyttet prosjektet og det skal arrangeres årlige møter. Det første møtet ble arrangert i forbindelse med oppstart i januar 2018 som et 2-dagers seminar hvor hensikten var å få innspill på prosjektdesign, forskningsfokus og fremdriftsplaner. Våren 2019 vil prosjektet være halvveis og da planlegges det et oppfølgingsmøte med panelet. Vi søker med dette om konferansestøtte fordi vi ønsker å kombinere møtet med ekspertpanelet med å arrangere en konferanse med tema arbeidsinkludering (for personer med utviklingshemming). Hensikten er å arrangere en kombinert nasjonal og internasjonal konferanse. Den ene dagen vil være norskspråklig for å kunne inkludere lokale, regionale og nasjonale partnere, brukerorganisasjoner og fagmiljøer, og den andre dagen vil være engelskspråklig med bidrag fra deltagerne i ekspertpanelet. Denne dagen vil primært ha et forskningsfokus.

Budsjettformål:

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester