Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan

Alternativ tittel: Partnerskap for forskning og utdanning i ressurser, miljø og strategisk samarbeid mellom Norge, USA og Japan

Tildelt: kr 2,1 mill.

Som en del av Resourceful-samarbeidet har vi etablerer et nettverk mellom Universitetet i Oslo og topp-universiteter i USA og Japan, for å samarbeide om forskning og undervisning i miljø- og ressursøkonomi og -policy. Våre partnere er lokalisert på University of California Berkeley, Colorado State University, University of Miami, Kobe University, Chiba University, Kyoto University og Waseda University. Forskningssamarbeidet har fokusert på ressursbruk og miljøvern. Det utforsker de tette båndene mellom utvinning av ressurser og konsekvenser for miljøet. Vi har jobbet med å utvikle moderne tilnærminger til design av internasjonalt samarbeid og miljøpolitikk, og på å integrere det nyeste og beste av forskningsinnsikt i vår undervisning. Prosjektet har muliggjort utveksling mellom forskere og undervisere på tvers av institusjonene, med besøkende til Universitetet i Oslo fra Japan og USA som har observert og undervist, og besøk til våre partnere i Japan og USA. Etter gjenåpningen post-Covid har vi arrangert en liten, intern workshop om handel og internasjonalt samarbeid om klimaendringer, og vi har vært med på å arrangere to workshops om bærekraftig ressursbruk i USA og Japan. Vi er for tiden i sluttfasen av et utvekslingsprogram med University of Kobe, vår japanske partner, som tilbyr en stor del av sine emner på engelsk. Vi har også fullført et utkast til en lærebok i miljø- og ressursøkonomi som legger særlig vekt på den nøye karakteriseringen av intertemporale avveininger, inkludert risiko, usikkerhet og bærekraftig bruk av ressurser.

The Resourceful project has successfully established a collaboration with partners in the US and Japan through brief and extended visits that brought together faculty and students from the University of Oslo, the University of California at Berkeley, the University of Miami, Colorado State University, Chiba University, Kobe University, Kyoto University, and Waseda University. We collaborated on teaching and course design, discussed research on sustainable resource use, and organized workshops on the topic. Project outcomes include updates to our classes on Resource and on Environmental Economics, fruitful discussions of our mutual research projects, the elaboration of joint interests for an enduring collaboration, and the draft of a text book on Environmental and Resource Economics. The collaboration promises an important long-term impact by improving our teaching and the human capital building at the respective institutions where we joined forces to identify important topics and priorities for teaching about and working for a sustainable and cooperative resource use. By improving our understanding of the trade-offs, the opportunities, and the challenges, we hope to carry some of our insights on to the next generation of researchers, government employees, and business leaders. For our own research, we identified a research area of core interest that led to the creation of joint FRIPRO research project on Novel Insights and Mechanisms for the International Cooperation on Climate Change and the Avoidance of Global Risks (NIMICAR). Two network members have drafted a textbook on Environmental and Resource Economics. This book pays particular attention to the discussions in the network carefully considerations the intertemporal trade-offs governing resource use, the impacts of risk and uncertainty on today’s decision making, and connecting the classical theory of fossil fuel extraction to models of climatic change. Moreover, we are in the process of formalizing a long-lasting student exchange program with one of our Resourceful partners in Japan.

The network will cooperate on research, course design, and teaching in the fields of environmental and resource economics and international cooperation. INPART enables several short and extended visits over its three year duration between UiO and three network members in the US (UC Berkeley, Colorado State University, and University of Miami) and three members in Japan (Waseda University, Chiba University, and the University of Kyoto). These visits develop and carry out lasting research cooperations between experts in the field and cooperate on course design and teaching. All participating institutions offer courses in Environmental and Resource Economics and we jointly decided to overhaul our corresponding Master (focal point) and PhD programs. For this purpose, we cooperate on course design by jointly rethinking topical and methodological selections, material presentation and teaching methods, and creating and introducing new material. We will visit and co-teach each other’s classes, give feedback, and discuss our experiences. Over the course of INPART we will substantially revise our Master classes, carefully rethinking the needs of our diverse set of students. We will equip our students with the knowledge, skills, methods, and autarky required to face the challenges in today’s jobs in the field. In our network, we will experience a variety of international perspectives on resource use and environmental conservation across a diverse set of (in particular US-) states and countries. These experiences will allow us to prepare our students with an internationally balanced view on the increasingly transnational problems in environmental and resource economics, in theory and practice. Our exchanges will explore fields of joint research, foster collaborations on research articles and policy projects, and connect researchers between UiO and the host institutions, establishing long-lasting collaborations across the three participating countries.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research