Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan

Alternativ tittel: Partnerskap for forskning og utdanning i ressurser, miljø og strategisk samarbeid mellom Norge, USA og Japan

Tildelt: kr 2,1 mill.

Resourceful-samarbeidet er et nettverk under utvikling mellom Universitetet i Oslo og toppuniversiteter i USA og Japan, for å samarbeide om forskning og undervisning i miljø- og ressursøkonomi og -politikk. Våre partnere er lokalisert ved universitetene i California, Berkeley, Colorado, Miami, Kyoto, Chiba og Waseda, og i år la vi til Universitetet i Kobe i nettverket. Vårt forskningssamarbeid fokuserer på ressursbruk og miljøvern. Vi undersøker de tette koblingene mellom utvinning av ressurser og miljøvirkninger, og utvikler moderne tilnærminger for å utforme internasjonalt samarbeid og miljøpolitikk. Som et resultat av pandemien måtte vi utsette årets gjensidige besøk med våre partnerinstitusjoner. Samarbeidet fortsatte virtuelt på to av de pågående forskningsprosjektene, ett med partnere i USA og ett med partnere i Japan. Andre aktiviteter ble utsatt. Vi planlegger å gjenoppta besøkene med en forskerworkshop senere i år (november/desember 2022) som involverer flere av våre partnere i USA, og vi håper at pandemien vil tillate oss å endelig gjennomføre vårt gjenbesøk til våre partnere i Japan den kommende våren.

The network will cooperate on research, course design, and teaching in the fields of environmental and resource economics and international cooperation. INPART enables several short and extended visits over its three year duration between UiO and three network members in the US (UC Berkeley, Colorado State University, and University of Miami) and three members in Japan (Waseda University, Chiba University, and the University of Kyoto). These visits develop and carry out lasting research cooperations between experts in the field and cooperate on course design and teaching. All participating institutions offer courses in Environmental and Resource Economics and we jointly decided to overhaul our corresponding Master (focal point) and PhD programs. For this purpose, we cooperate on course design by jointly rethinking topical and methodological selections, material presentation and teaching methods, and creating and introducing new material. We will visit and co-teach each other’s classes, give feedback, and discuss our experiences. Over the course of INPART we will substantially revise our Master classes, carefully rethinking the needs of our diverse set of students. We will equip our students with the knowledge, skills, methods, and autarky required to face the challenges in today’s jobs in the field. In our network, we will experience a variety of international perspectives on resource use and environmental conservation across a diverse set of (in particular US-) states and countries. These experiences will allow us to prepare our students with an internationally balanced view on the increasingly transnational problems in environmental and resource economics, in theory and practice. Our exchanges will explore fields of joint research, foster collaborations on research articles and policy projects, and connect researchers between UiO and the host institutions, establishing long-lasting collaborations across the three participating countries.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research