Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Relinking the weak link. Building resilient digital households through interdisciplinary and multilevel exploration and intervention.

Alternativ tittel: Forsterking av det svake leddet. Utforsking, intervensjon og samskapte løsninger for å bygge robuste digitale hushold

Tildelt: kr 14,2 mill.

Digitalisering, store data og tingenes internett har gjort hjemmet til en 'hub' for digitale aktiviteter og sårbarheter i samfunnet. Vi som bor i hjem gis stort ansvar for vedlikehold, for sikkerhetsrutiner og for bygging av nødvendig kompetanse for vurdering og håndtering av ulike sikkerhets- og personvernrisikoer. I dag finnes det imidlertid ikke noe godt verktøy som kan hjelpe hushold i disse vanskelige risikovurderingene. Det gjør at husholdene i dag kan anses som "det svake leddet" i den digitale kjeden. Prosjektet RELINK har som mål å kartlegge digitale sårbarheter i dagens hushold og utfra det utvikle verktøy og løsninger som kan styrke dagens og fremtidens oppkoplede hushold slik at de kan bli mer robuste mot digitale sårbarheter. RELINK-prosjektet har som mål å styrke husholdleddets muligheter til å gjøre slike risikovurderinger i praksis. Prosjektet gjør dette ved å: a) studere teknologier, infrastrukturer, praksiser og holdninger i ulike typer av oppkoplede hushold, b) kartlegge sårbarheter tilknyttet ulike teknologiske og sosiale infrastrukturer og kombinasjoner, c) utvikle scenarier for fremtidige risikoer og muligheter i oppkoplede hushold, og d) utfra dette, og i samarbeid med brukere og eksperter, utvikle en "verktøykasse" som kan gi ulike hushold praktiske råd og verktøy til hvordan de kan sette seg bedre i stand til å håndtere sårbarhetene knyttet til bruk av digitale teknologier og tjenester hjemme. Anbefalinger til politikkutformere vil også utvikles. Prosjektet har formidlet metodologisk kunnskap om forskning på tilkoblede hjem i en artikkel i tidsskriftet International Journal of Qualitative Methods (IJQM). Prosjektets resultater har vært formidlet gjennom samarbeid med bachelor- og masterstudenter fra OsloMet og Universitetet i Oslo. Prosjektet har veiledet studentene til å bruke Relink i bachelor og master emner. Relink har engasjert seg i en rekke sprednings- og effektrelaterte handlinger på forskjellige måter. Prosjektet har integrert sine resultater i utdanningen ved OsloMet ved å bidra til et kurs STKD6610 Teknologi og samfunn II. Prosjektet har også rekruttert og veiledet en gruppe studenter til å skrive en bacheloroppgave, publisert en tidsskriftartikkel og deltatt på konferanser og redigert et forskningsrapport publisert på OsloMets nettsider.

The RELINK project aims to develop frameworks, tools and scenarios that address current and future risk and safety issues related Internet of Things (IoT) in connected homes and households. The project will a) conduct in-depth studies of households to understand consumers’ everyday uses, experiences and attitudes towards risks and vulnerabilities of IoT, b) map out the overall technological and social infrastructures of consumer household IoT and the scope of digital vulnerabilities, c) develop and deploy a set of current and future scenarios depicting possible risks and opportunities of technologies in connected households, and d) devise a toolkit that enables households to ensure security in the use of household technologies. The toolkit will include online resources, personal data protection risk assessment and awareness tools, guidelines and training modules. The scenarios will use narratives and fictional elements designed to encourage citizen and cross-sector reflection on security, technology and the future of the connected household. The project will adopt a multidisciplinary mixed-method approach using ethnography, surveys, data analytics, visualization, and co-design methods. The project will put in place a comprehensive strategy for communication, knowledge sharing and dissemination through an online portal, and academic and public outreach engagements. It will also develop a policy recommendation framework for societal impact.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon