Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing Migraine Prevention (OptMig project)

Alternativ tittel: Optimalisering av migreneforebyggende behandling (OptMig-prosjektet)

Tildelt: kr 15,0 mill.

Målet med prosjektet er å redusere folkehelseproblemet migrene ved at flere får tilgang til god forebyggende migrenebehandling. I følge den globale sykdomsbyrdeundersøkelsen er migrene den mest invalidiserende sykdom hos personer under 50 år. Pasientene har mye smerte og lidelse, og mange også et betydelig fravær fra jobb og skole. Anfallsmedisiner hjelper bare delvis, og hyppig bruk kan føre til mer hodepine (medikamentoverforbrukshodepine). Mange flere bør derfor bruke forebyggende migrenemedisiner, men de medisinene vi har hatt til nå er ikke ideelle, på grunn av bivirkninger og fordi de bør unngås ved vanlige tilstander som astma, diabetes, overvekt og depresjon. OptMig-prosjektet består av 3 arbeidspakker (Work packages, WPs) for å fremme god forebyggende migrenebehandling i Norge. OptMig-studien som helhet søker ikke bare å hjelpe enkeltpasienter, men å bidra til å redusere folkehelseproblemet migrene. De tankene som lå bak dette er nå publisert i en bok med tidligere leder for OptMig som en av to redaktører (Steiner T, Stovner LJ: Societal Impact of Headache: Burden, Costs and Response. 2019 Springer). WP1: Kandesartan er en blodtrykksmedisin som brukes av millioner av mennesker rundt omkring i verden. Basert på tilbakemeldinger fra de som bruker medisinen, har man funnet ut at medisinen også har en gunstig effekt på migrene. Det finnes studier som støtter dette, inkludert to mindre pilotstudier utført av vår forskningsgruppe, men de er små og ikke designet for å se på migrene spesifikt. Det mangler altså god nok dokumentasjon som viser hvor effektivt kandesartan kan forebygge anfall hos de med hyppig migrene. CandMig3 er en klinisk legemiddelstudie som utgjør WP1, hoveddelen av OptMig-prosjektet. Studien pågår nå, og deltagere kan inkluderes ved 9 sykehus i Norge (Tromsø, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Akershus, Oslo og Kristiansand) samt ett universitetssykehus i Estland (Tartu). Vi er godt i gang med CandMig3-studien ved alle involverte sykehus, og vil innen året er omme ha inkludert i overkant av 300 av til sammen 450 deltagere. WP2: Et delmål ved Opt-Mig-prosjektet er å få flere migrenepasienter til å bruke forebyggende behandling. I prosjektperioden vil vi overvåke andelen av migrenepasienter som bruker forebyggende behandling. Vi vil ta utgangspunkt den såkalte NorMig-studien, gjennomført av forskere ved Universitetet i Bergen, som gjennom reseptregisteret har kartlagt bruken av slike medisiner i perioden 2009-2016. En oppdatert analyse av denne ble presentert på den store European Academy of Neurology -konferansen (EAN) i Oslo i juli 2019. Denne viser at bruken av slik medisin har vært økende i denne perioden, men at den fortsatt er mye lavere enn det som er anbefalt. Interessant er at kandesartan ser ut til å komme best ut når det gjelder effekt og hvor mange som velger å fortsette med medisinen etter 3 måneder og ett år. I WP2 i OptMig vil man fortsette denne studien for å se om man kan oppnå enda større dekning av bruk av forebyggende medisin blant pasientene. WP3: Hvis vi får bekreftet at kandesartan har effekt vil vi arbeide for at staten skal refundere utgiftene til medisinen (blå resept) slik at kandesartan blir tilgjengelig for mange flere. Gjennom en helseøkonomisk analyse vil vi undersøke om samfunnets utgifter til medisinen vil kompenseres ved at det brukes mindre anfallsmedisiner, og at sykehusinnleggelser og jobbfravær går ned. Man vil også bruke studien til en informasjonskampanje rettet mot pasientgruppa og allmennheten generelt om viktigheten av forebyggende migrenebehandling. Vi jobber tett med våre brukerrepresentanter, som også representerer pasientorganisasjonen Hodepine Norge.

The Project is divided into three work packages (WPs). WP 1 is a large randomized, controlled, blinded, parallell study (RCT) on candesartan to prove efficacy, monitor side effects and find the optimal dose. Approximately 460 patients with frequent migraine attacks will be randomized to either candesartan 8mg, 16 mg, 24 mg or placebo for 12 weeks after a 4 week baseline period. The main efficacy variable is days with migraine per 4 weeks. Reduction in use of acute medication and in loss of working capacity is also measured. The study builds on two previous smaller studies showing effect. WP 2 is a prescription database study of the coverage of migraine prophylactics in Norway in the years 2017 to 2023. It will build on a previous study of the years 2009-2016. It will also measure change in use of prescribed acute medication (triptans and opioids) following institution of prophylactic medicine in patients. WP 3 is a health economic analysis of candesartan as migraine prophylactic, based on the three RCTs (present and two earlier) and the register database study, including data on change in acute medication use and in work absence and efficiency. This will be coupled with patient-driven information campaigns and policymaking to achieve that more patients use prophylactics and that the state will reimburse the cost of candesartan for migraine.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering