Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT

Alternativ tittel: Betydningen av pasientnær diagnostikk for behandling av pasienter med samfunnservervet lungebetennelse: En pragmatisk RCT

Tildelt: kr 14,9 mill.

Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende lege ikke vet hvilken mikrobe pasienten er smittet med, får de dårligste pasienter først et bredspektret antibiotikum. Det er først når resultatene fra mikrobiologiske undersøkelser foreligger at behandlingen vil kunne skreddersys til smittestoffet. Mikrobiologiske undersøkelser kan ta opptil 48 timer å utføre, og derfor vil behandlingen i de første kritiske timene etter diagnose kunne bli utilstrekkelig og endatil feil. Ultra-rask og presis molekylærdiagnostikk som kan fininnstille bruken av antibiotika alt på diagnosetidspunktet vil derfor gagne pasienten, og i tillegg vil det kunne redusere utviklingen av resistens mot antibiotika. NORCAP samler en gruppe forskere med bred kunnskap og erfaring innen lungesykdommer som ønsker å studere hvordan diagnostikk og behandling av CAP-pasienter i Norge kan forbedres. CAP-pasienter ble rekruttert i en pragmatisk randomisert kontrollert studie; RCT ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen, og tilbudt ultra-rask og presis molekylær diagnostikk. Det ble undersøkt i hvor stor grad diagnostikken kan føre til riktigere bruk av antibiotika, og om den leder til kortere behandlingstid. Resultatene av den randomiserte studien er under vurdering i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift. I tillegg, er vi i gang basert på den godt karakterisert CAP-kohorten av betydelig størrelse, å beskrive etiologi av CAP i Norge og pasientrisikoprofil (f.eks. prediksjon for sykdomsutfall). Til slutt vil transkripsjons- og immunmarkørprofilering bli brukt for å identifisere biomarkører for CAP-etiologi og sykdomsutvikling.

Community acquired pneumonia (CAP) causes a considerable burden of disease, which in developed countries, is greatest in the elderly. CAP is associated with excess acute and long-term mortality. Diagnosis is difficult and complicated by comorbidity and low sensitivity of routine microbiological tests. Uncertainty in diagnosis often leads to incorrect treatment and unnecessary use of broad-spectrum antibiotics. Empirical antibiotics are prescribed to hospitalised patients with acute respiratory illness, including patients where viruses are implicated. Interventions to reduce excessive and increase effective antibiotic prescribing may have a positive impact on antimicrobial resistance, hospital infections, and clinical outcomes. We will recruit CAP patients at Haukeland hospital, Bergen, into a pragmatic randomised controlled trial to assess if provision of ultra-rapid, accurate molecular diagnostics (Point-of-Care Testing) with direct feedback to the clinician can facilitate pathogen-directed usage of antibiotics, shorten antibiotic exposure and admission time, and is safe. Additionally, transcriptional and immune-marker profiling of patients will guide appropriate management through a targeted focus on the patients physical capacity, nutritional status and co-morbidities. The pragmatic design of this trial together with broad inclusion criteria and a straightforward intervention would make our results generalisable to similar centres. NORCAP brings together research groups with a strong record in respiratory disease research, with the shared goal of contributing to improved treatment, optimised management and rehabilitation of CAP patients in Norway. NORCAP will contribute to a) impact on diagnostic thinking b) impact on therapeutic actions c) impact on patient outcomes d) impact on societal outcomes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering