Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Alternativ tittel: Transatlantiske relasjoner i usikre tider. Drivere og mekanismer i forholdet mellom EU og USA (TransAt)

Tildelt: kr 3,9 mill.

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de mange krisene EU har stått overfor de siste årene, har forskere og observatører imidlertid stilt spørsmål ved styrken i dette forholdet. TransAt spør om, og i så fall hvordan og hvorfor transatlantiske relasjoner påvirkes av disse endringene. Skjer det en svekkelse og i så fall hvorfor? For å bidra til å svare studerer vi forholdet mellom EU og USA innenfor de to viktigste tematiske områdene av transatlantiske relasjoner: Sikkerhets- og forsvarspolitikken og EU og USAs relasjoner i internasjonale organisasjoner. Bla studerer vi samarbeidet i Arktis, EU-US relasjoner i Nato, i WTO, IMF, i klima-diskusjoner, i verdensrommet og i Afrika og Mena-regionen. Vi ser også på byrdefordeling og samarbeid knyttet til maritime kapabiliteter i Nord-Atlanteren. Prosjektet bidrar til ny kunnskap om transatlantiske relasjoner og om EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid. Analytisk bidrar vi til en bedre forståelse av mekanismene som påvirker EUs utenrikspolitiske samarbeid og forholdet mellom EU og USA. Funn fra prosjektet presenteres i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter og bøker, bla i et spesial nummer i Politics and Governance (open access), på ulike fagkonferanser, seminarer og workshops. Vi har også presentert funn i media og hatt jevnlig kontakt med stakeholders i ulike formelle og uformelle fora. Rammeverk, hypoteser og funn presenteres og diskuteres i undervisning ved Høgskolen Innlandet, både på bachelor og masternivå (ca 250 studenter per år), og ved våre partnerinstitusjoner i Norge, i USA og ved KU Leuven. Vi har også rekruttert to masteroppgaver til prosjektet, som fokuserer på implikasjoner av funnene for Norge, og en doktorgradsstudent ved Høgskolen innlandet jobber tett opp mot prosjektet.

Impact and outcomes: Our Transat outcomes have had an impact across four dimensions: First, we have taken the academic empirical and analytical debates on transatlantic relations and EU foreign and security policies forward. Empirically, we have added important and ever more relevant new knowledge of the characteristics of contemporary EU-US foreign relations. Analytically, we have developed and applied analytical frameworks that allow us to understand not only the characteristics of the relationship but also the factors affecting its strength, allowing for more generalisable findings than would otherwise have been the case. This also achieves our objective of developing analytical frameworks of relevance for future studies of transatlantic relations. We have also added new empirical knowledge of EU foreign and security policy (CFSP) cooperation, and a better analytical understanding on the driving forces and mechanisms underlying CFSP developments. This knowledge has been presented in various publications and at academic conferences and workshops. Second, we have contributed to knowledge-based decision-making by regularly sharing and discussing our findings with relevant stakeholder. Third, we have added to public knowledge and contributed to the public debate through media appearances, op-eds, public seminars and teaching. Forth, through Transat, we have established strong both national and international interdisciplinary research communities and networks specialised on transatlantic relations that will continue their cooperation also after the project period.

The core feature of transatlantic relations, the relationship between the European Union (EU) and the United States (US), is changing in light of the multiple crises potentially challenging EU unity and the reorientation of US foreign policies. TransAt will investigate and seek to understand if and how EU-US foreign policy relations are affected by EU crises, US foreign policy changes and a more volatile geopolitical environment by applying a common framework in addressing the following empirical questions: 1) Is the EU unifying or becoming more fragmented vis a vis the US in response to these factors? 2) To what extent are EU-US relations strengthening or weakening in various fields? 3) How can the observed patterns of EU-US relations be explained? TransAt's core-team and international expert partners will conduct qualitative, comparative analyses across a broad range of carefully selected cases in the two key thematic areas of EU-US foreign policy relations: EU-US security relations and EU-US relations within multilateral frameworks. Cases in the first include EU-US security relations in dealings with Russia and China over territorial disputes and on security issues in Africa and the Mena region. We also explore developments in naval burden sharing between the US and European states in the North Atlantic. In the second thematic area, we analyse EU and US interactions within multilateral settings, exploring EU and US perspectives on UN reform, discussions on new regulations within the International Monetary Fund framework, EU-US interactions and cooperation within the NATO structure, and EU-US relations on issues of the future regulation of the Arctic region. The project will add new empirical knowledge on EU-US security relations and EU foreign and security policy (CFSP) cooperation. We also add important analytical insights into the driving forces and mechanisms underlying EU-US relations and CFSP developments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser