Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

Alternativ tittel: Teknologi for nye havindustrier og infrastruktur - havvind, akvakultur og flytebroer

Tildelt: kr 3,2 mill.

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknikk og har begge et bredt spekter av forsknings- og undervisningsaktiviteter på området, med konstruksjonteknikk og -dynamikk, hydrodynamikk og kybernetikk som viktige områder. Dette danner et godt grunnlag for utvikling av et videre samarbeid mellom de to universitetene. Prosjektet er første steg i retning av å realisere det felles forskningssenteret som ble avtalt mellom de to instituttene i april 2018, der fokus er på teknologi for de nye havnæringene - havvind, akvakultur og hav- og kystinfrastruktur. Basert på eksisterende forskningsaktiviteter og master og doktorgradsprogrammer ved de to universitetene, dette prosjektet vil understøtte og utvikle omfattende forskningsutveksling av masterstudenter, doktorgradskandidater, postdoc-forskere og faglig ansatte. Det vil bidra til økning av felles publikasjoner og felles, åpne forskningsseminarer. Utvikling av nytt undervisningsmateriell og felles forskningssøknader til ulike nasjonale og internasjonale utlysninger vil også støttes av prosjektet.

Oceans is one of the four strategic areas for 2014-2023 at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), and China is considered as one of the most important countries for cooperation. Both the Department of Marine Technology (DMT), NTNU and the School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering (NAOCE), Shanghai Jiao Tong University (SJTU) have a wide range of common research and educational activities in the area of marine technology, with disciplines in structural mechanics/dynamics, hydrodynamics and automatic control. This formulates a good basis for further cooperation between the two institutions and therefore, a Joint Research Centre (JRC) on Ocean Engineering and Naval Architecture was formally established in April 2018. The INTPART project will be the first step to materialize the JRC agreement with focus on the technologies for new ocean industries - offshore wind, aquaculture and ocean/coastal infrastructures. This project aims to enhance and broaden the long-term research and educational cooperation. Based on the existing research activities and the master and PhD study programs in the two institutions, the project will support and develop research exchange of master students, PhD candidates, postdocs and faculty members, joint publications of the research results in international journals and conferences, joint scientific seminars that are open to the industry and other universities/research institutes for dissemination of the research results, development of new courses and new course materials and development of joint project proposals to various national and international calls. It is expected that by enhancing the cooperation between DMT/NTNU and NAOCE/SJTU, the current world-leading positions of the two institutions in marine technology for the traditional offshore oil & gas industry, can be transferred to the new ocean industries – offshore wind, ocean-based aquaculture and very large ocean/coastal infrastructures.

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research