Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NIBIO STIM-OA

Tildelt: kr 36 000

Søke om å få dekket inntil 50 % av kostnadene (APC) for online-publisering i Open Sccess Gold kanaler

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet