Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Konferanse: Mathematical Modelling in Metallurgical Industry

Alternativ tittel: Conference: Mathematical Modelling in Metallurgical Industry

Tildelt: kr 25 000

Design og drift av metallurgiske prosesser er gradvis blitt forbedret basert på industriell erfaring, forskning, moderne prosesstyring, nye og/eller forbedrede målinger, osv. Prosessene er imidlertid svært kompliserte, og mange forhold er ikke tilstrekkelig forstått. Matematisk modellering kan anvendes for å øke innsikten, og gi et nødvendig bidrag til at industrien kan løse dagens og fremtidens utfordringer. Ved hjelp av matematisk analyse vil man kunne få innsikt i mange grunnleggende forhold og sammenhenger. De matematiske formlene danner også grunnlaget for å kunne foreta beregninger/simuleringer ved bruk av moderne datautstyr og programvare. Disse kan være til hjelp for prosessforståelse, prosessforbedring og nyskaping. En alternativ tilnærming er data drevet analyse der tilgjengelig data blir analysert for å finne skjulte mønstre. Tilgjengelige metoder omfatter kunstig intelligens, kjemometri og andre metoder innen “big data analytics”. Konferansen vil omfatte - Industrielle behov og utfordringer - Tradisjonell, fysikk basert modellering - Digitalisering, data dreven modellering Et viktig poeng er hvordan fysikk basert og data dreven analyse kan komplementere hverandre. Konferansen sikter mot forbedret kommunikasjon/dialog mellom industri og akademia, som vil være til stor verdi for begge parter. Programmet inkluderer presentasjoner fra industrien, herunder modell utfordringer, og innlegg fra universitet og forskningsinstitutt. Sistnevnte vil omfatte case studier og relevante metoder.

Design og drift av metallurgiske prosesser er gradvis blitt forbedret basert på industriell erfaring, forskning, moderne prosesstyring, nye og/eller forbedrede målinger, osv. Prosessene er imidlertid svært kompliserte, og mange forhold er ikke tilstrekkelig forstått. Matematisk modellering kan anvendes for å øke innsikten, og gi et nødvendig bidrag til at industrien kan løse dagens og fremtidens utfordringer. Ved hjelp av matematisk analyse vil man kunne få innsikt i mange grunnleggende forhold og sammenhenger. De matematiske formlene danner også grunnlaget for å kunne foreta beregninger/simuleringer ved bruk av moderne datautstyr og programvare. Disse kan være til hjelp for prosessforståelse, prosessforbedring og nyskaping. Digitalisering, datadreven modellering er en annen innfallsvinkel der man søker etter mønstre i store mengder data. Årets konferanse vil også belyse dette temaet og drøfte hvordan de to typene modellering kan utfylle hverandre. Gjennom denne konferansen vil flere aktuelle problemstillinger bli belyst og diskutert, noe som vil stimulere til forskning innen relevante problemstillinger. Økt forskning og innovasjon på dette området vil øke bedriftenes konkurranseevne. Konferansen vil bidra til å knytte det akademiske miljøet nærmere industrien og bidra til økt forskningsrelevans og innovasjon. Konferansen skal omfatte følgende deler - Industrielle behov innen metallurgisk modellering - Tradisjonelle, fysikalsk baserte modeller - Digitalisering, datadreven modellering Detaljert program utarbeides i løpet av juni 2018. En konferanse innen matematisk modellering for metallurgisk industri ble arrangert i Kristiansand i 2015. Ved avslutning var det en sterk interesse for ny, tilsvarende konferanse om ca. 3 år.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet