Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

Tildelt: kr 2,2 mill.

Naturkatastrofer kan ha store konsekvenser for demografi og helse i en befolkning. Kvinner og barn blir ansett som spesielt utsatt for naturkatastrofer, og de vil være ekstra sårbare i land med få ressurser. Dette forskningsprosjektet fokuserer derfor på demografiske og helsemessige utfall for kvinner og barn etter jordskjelv, storm og flom i lav- og mellominntektsland. Det er tre temaer som skal undersøkes; fødselstall før og etter 2010 jordskjelvet i Haiti; underernæring hos barn etter 2010 jordskjelvet i Haiti; stormer barnedødelighet i Filippinene; og flom og bruk av helsetjenester for gravide i Bangladesh. Sekundærdata analyseres med fokus på sammenhengen mellom naturkatastrofen og de demografiske og helsemessige utfall av interesse. Foreløpige resultater indikerer negative langtidskonsekvenser for kvinner og barn etter naturkatastrofer.

-

Health inequalities exist between and within countries. The inequalities can be explained through the social determinants of health. Research on health inequalities concludes that social injustice is a major contributor to mortality. Yet there is very little research on the social determinants of health and health inequalities in the context of natural disasters. This project aims to investigate how health inequalities are affected by natural disasters such as earthquakes or storms. To answer the research questions three cross-national studies will examine the association between natural disasters and health inequalities. The knowledge gained from this project aims to contribute to disaster risk reduction with a focus on prevention, preparation and ensuring effective response to humanitarian emergencies with emphasis on the health impact.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam