Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Tildelt: kr 6 352

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

289681

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksjonsprosessene rundt disse.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen