Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fotonikk forskning for økt vekst og innovasjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Målet med forsknings- og innovasjonsaktiviteter på generisk IKT-teknologi adressert i Horizon 2020 sin pilar "Industrial Leadership" er å fremskynde utviklingen av de teknologiene og innovasjonene som skal understøtte morgendagens virksomheter og hjelpe innovative europeiske små og mellomstore bedrifter til å vokse til verdensledende selskaper. Det legges vekt på forskning og innovasjon innenfor områder med en sterk industriell dimensjon, de så kalte Key Enabling Technologies (KETs) som har et bredt spekter av potensielle anvendelser og dermed en enorm potensial for å øke økonomisk vekst og generere arbeidsplasser. En av de mest sentrale digitale teknologiene omfattet av KETs er fotonikk som er spesielt egnet for å kombineres med andre basisteknologier. Dermed kan ytterligere spesialisering innen fotonikk utløse enda større muligheter for teknologisk utvikling enn spesialisering innen andre KETs hver for seg. Fotonikk forskning i Norge innebærer lite samordnet aktivitet innenfor mange aktive grupper ved flere universiteter, institutter og bedrifter. I 2018 står Norge, dessverre, fortsatt betydelig underrepresentert i de viktigste europeiske fotonikk fora. Europeisk fotonikk forskning har erfart rasende utvikling i de siste 10+ år og antall fotonikk leverandør bedrifter har vokst enormt, drevet hovedsakelig av behov i kommunikasjon, bil, fly og romfartsindustri. Med økt deltakelse i florerende europeiske fora kan vi tilrettelegge for rask teknologioverføring og dermed utløse videre vekst og verdiskaping også i Norge.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon