Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA IV - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektnummer:

290088

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam