Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA IV - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

Tildelt: kr 10,4 mill.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder