Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Strategic Brain Research. "Virginia-Nordic Precision Neuroscience II, From Discovery to Translation and Innovation"

Alternativ tittel: Strategisk hjerneforskning. "Virginia-Norden presisjon nevrovitenskap II, fra oppdagelse til translasjon og innovasjon"

Tildelt: kr 75 000

Denne transatlantiske konferansen (http://www.vnpn.science/ ) har til formål å styrke samarbeid mellom USA og Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper. Selv om overskriften er nevrovitenskap, omfatter konferansen et vidt spektrum av emner som griper inn i hverandre, herunder analgesi, betennelse/antiflogistika, bakteriologi/virologi, genetikk, cellebiologi, DNA-skade, energimetabolisme, diabetes, endokrinologi, hjerte-kar-sykdommer, onkologi, så vel som avanserte in vivo avbildingsteknikker hos mennesker, inkl. bl.a. MRI. VNPN-initiativet vektlegger innovasjon, hvilket i praksis også innebærer kontakt og dialog med den aktuelle næringen. Oslo konferansen er en oppfølging av en tilsvarende konferanse i Virginia i 2016. Planen er oppfølgende konferanser annet hvert år i de nordiske land og i USA. VNPN-konferansen i Oslo 19.-21. september er åpen for alle, og er ideell for forskere og for studenter på master og doktorgradsnivå, og særlig for leger og annet helsepersonell som spesialiserer seg i hjernesykdommer. Inviterte foredragsholdere er 60 profilerte forskere fra USA, UK, Danmark, Finland, Norge og Sverige, med nobelprisvinner Edvard I. Moser som hovedtaler. Det kommer videre representanter for sykehus, pasientorganisasjoner og industrien. I tillegg regner man med ca. 80 påmeldte deltakere, primært fra Norge og Norden, totalt rundt 140 deltakere. Oslo kommune ved politisk ledelse blir vertskap for en mottakelse i Rådhuset den første kvelden. Bak konferansen står Universitetet i Oslo som hovedarrangør, sammen med Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, og Universitetet i Bergen. Konferansekomiteen består av Linda H. Bergersen, professor, UiO, Clive R. Bramham, professor, UiB, Tor S. Haugstad, overlege, Sunnaas, og Jon Storm-Mathisen, professor em, UiO.

The Oslo conference results from 20 years collaboration between US and Norwegian researchers, institutions, and public agencies to strengthen brain research, brain-related technology development, and promote the prevention and treatment of disorders of the brain and spinal cord. The concept implies individually targeted medicine. The entire initiative is strongly innovation-driven. Brain disorders are the most important cause of illness and disability worldwide. Brain disorders include dementia, stroke, neuropsychiatric disorders, and brain damage due to starvation, malnutrition, and drug abuse. Tragically, individuals suffering from a brain disorder are often unable to speak out and form patient-groups. Virginia - the designated “Brain State” - boasts some of the leading neuroscientists and research institutions in the USA. Norway has a tradition of outstanding brain research and unique resources such as national health registers and biobanks. Norway is coordinating the Nordic initiative alliance. The Nansen Neuroscience Network (NNN) forges interaction among basic and clinical neuroscience research, industry and investors to create innovation. The VNPN initiative aims to strengthen bonds between Nordic and American brain researchers, to exploit the unique opportunities by promoting cutting-edge collaboration across basic, translational, and clinical research, and enable development of novel brain-related technologies and treatments for brain disorders. The VNPN has a sharp focus on commercial development to achieve these goals. The first VNPN conference was held in Virginia in 2016, and the next conference is being held in September in Oslo http//:www.vnpn.science The conference will boost brain health and give a better, more economical use of funds for research and technology, and foster health-related commerce in the US and Nordic countries.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet