Tilbake til søkeresultatene

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere i 2017 til Terje Lohndal

Tildelt: kr 0,50 mill.

Budsjettformål:

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet