Tilbake til søkeresultatene

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i informatikk, UiO

Tildelt: kr 1,8 mill.

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) • Psykologi, master- og profesjonsstudiet (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) • Veterinærmedisin (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) (oppstart i 2014) Forskningsrådet bidrar med midler til studentstipend. De 48 studieplassene på forskerlinjepilotene fordeler seg på UiO (10 studentstipend), UiB (15 studentstipend), NTNU (10 studentstipend), UiT (6 studentstipend) og NMBU (7 studentstipend). Driften av forskerlinjepilotene finansieres av universitetene selv.

Budsjettformål:

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend