Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoRens – en ny metode for olje/ vann separasjon

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

290491

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Organisasjon:

Geografi:

CombiPro AS er et selskap som har fokus på å utvikle og levere vannrenseteknologi som har øket rensekapasitet basert på bruk av nanoteknologi. Hovedinnsats er mot bransjer hvor det stilles høye kvalitetskravkrav til behandling av store mengder olje i vann, vann i olje eller partikler i væske. Mange bransjer sliter i dag med stort, kostbart og lite effektivt utstyr for vannrensing. For eksempel produserer oljeindustrien stadig mer vann i oljen fra oljereservoarene, og utstyret som skal rense ut vannet, som f.eks. sentrifugering, har sine begrensninger mht. kapasitet og kvalitet. Ny innovativ bruk av nanoteknologi i prosesslinja er forventet å kunne redusere både vekt og plassbehov, men også i betydelig grad kunne effektivisere fjerning av skadelige utslipp til land og sjø. Industri og privat virksomhet produserer i dag mye avfallsvann som må renses før det kan slippes ut i naturen eller i havet. Kravene til utslipp i blant annet olje og gassnæringene er satt til 30 ppm olje i vann, i motsetning til Marin / skipsfart hvor kravet er 15 ppm olje i vann. CombiPro AS skal gjennom en samarbeidsavtale med SINTEF Industri gjennomføre et forprosjekt som skal avdekke om grunnideen gir den ønsket uttelling mht. funksjonalitet, hva angår interaksjon og kontroll av oljedråper i µm størrelser. Sammen skal prosjektet søke å finne den optimale typen nanopartikler og teste separasjons egenskaper av en olje/vann blandinger i laboratorie skala. Videre skal en også anvende en Finite Element Method (FEM) simuleringsmodell og innlede verifiserende modelltester. Resultatene vil eventuelt danne grunnlag for å etablere samarbeid med industripartner for prototype fabrikasjon, men også et videreført samarbeid med SINTEF og NFR's virkemidler for Innovasjons prosjekt. I tillegg er det rimelig å anta at ambisjonsnivået kan bli utvidet til å inkludere separasjon av uønskede partikler og vann fra salgs-olje.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale