Tilbake til søkeresultatene

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

L. Meltzers Høyskolefonds gave til UiB 2018

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

290655

Prosjektperiode:

2018 - 2025

Geografi:

Gåva skal nyttast til UiB si vitskapelege forskingsverksemd med erverv av ny, grunnleggande innsikt som siktemål. Gåva skal nyttast ved alle fakulteta ved UiB og i mange fag og fagdisiplinar.

Budsjettformål:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen