Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental impacts and risks of deep-sea mining (MiningImpact 2)

Alternativ tittel: Environmental impacts and risks of deep-sea mining (MiningImpact 2)

Tildelt: kr 6,2 mill.

JPI Oceans-prosjektet 'Økologiske aspekter ved marin gruvedrift' tar sikte på å vurdere langsiktige virkninger av utvinning av mangannoduler på dyphavsmiljøet. Den viktigste aktiviteten er forskningsprosjektet MiningImpact 2, som samler 32 partnere fra 10 forskjellige land og vil gjennomføre en uavhengig vitenskapelig overvåking av en industriell test for å høste mangannoduler i Clarion Clipperton sonen (CCZ) i Stillehavet. MiningImpact 2 prosjektet følger opp resultatene fra det første JPI Oceans støttede MiningImpact prosjektet som ble avsluttet i desember 2017. Mens det opprinnelige prosjektet undersøkte eksperimentelle og ganske små forstyrrelser av havbunnen, vil dette prosjektet sette opp et omfattende overvåkingsprogram for å sikre en uavhengig vitenskapelig undersøkelse av miljøbelastningen av et industrielt pilotforsøk på å høste noduler gjennomført av den belgiske entreprenøren DEME-GSR. Pilotprosjektet ble gjennomført våren 2021. Tyske BGR hadde leid inn et eget forskningsskip for å overvåke de miljømessige konsekvensene av prøveinnsamlingen, i samarbeid med JPIO. Det ble gjennomført tester både i belgisk og tysk sektor av CCZ og alle de norske delprosjektene ble gjennomført. BGR vil gjennomføre enda et tokt i 2022 for å samle inn mer data som de norske deltakerne vil få tilgang til.

JPI Oceans-prosjektet 'Økologiske aspekter ved marin gruvedrift' har vurdert langsiktige virkninger av utvinning av mangannoduler på dyphavsmiljøet. Prosjektet har hatt 6 norske partnere som har bidratt i forskjellige deler av prosjektet. Prosjektet har vært en unik mulighet for disse fagmiljøene til å delta i dette viktige arbeidet i samarbeid med en rekke internasjonale samarbeidspartnere. Alle fagmiljøene har oppnådd gode resultater fra dette arbeidet. Prosjektet vil dermed også kunne bidra med ny kunnskap om miljøeffekter knyttet til potensiell gruvedrift på havbunnen i norske farvann. Norske myndigheter holder på med en åpningsprosess hvor miljøeffekter vil være et vesentlig element.

This application covers Norwegian participation in an international research project. See enclosed project description. Six Norwegian partners are included in the work scope. GRID Arendal contributes as sub-contractor.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø