Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Åpen dag Svelvik CO2 Field Lab

Tildelt: kr 34 715

-

-

Feltlaboratoriet på Verket i Hurum kommune; "Svelvik CO2 Field Lab" re-vitaliseres og oppgraderes med støtte fra Norges Forskningsråd via det felleseuropeiske infrastruktur programmet ECCSEL. Sammen med "Klokkarstua - Verket Nærmiljøforum", Svelvik Sand AS og prosjektet "Gjenreis Orografen" planlegger "Svelvik CO2 Field Lab" å arrangere en åpen dag på Verket for naboer, lokalmiljøet og andre interesserte i 29. september. I forbindelse med arrangementet ønsker "Svelvik CO2 Field Lab" å lage en brosjyre som gir informasjon om CO2 håndtering generelt, Norges innsats på området, og om feltlaboratoriet mer spesielt. Vi planlegger også å sette opp et skilt med tilsvarende informasjon som vil stå der så lenge feltlaboratoriet eksisterer. Det vil også tilrettelegges for et tilleggs-skilt der det skal informeres om kommende/pågående prosjekter. Til dette arbeidet ønsker vi å lage grafisk materiale som ikke bare vil brukes til brosjyren og plakaten i forbindelse med den åpne dagen, men også til profilering av "Svelvik CO2 Field Lab" generelt. Et eksempel er nettstedet som vi ønsker å opprette for "Svelvik CO2 Field Lab", der naboer, lokalsamfunn og potensielle nye prosjekter som ønsker å bruke feltlaboratoriet kan holde seg oppdatert med planer og aktiviteter som pågår.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering