Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean workshop 2018

Tildelt: kr 17 999

Åpen workshop i prosjektet GPU Ocean, med prosjektdeltagere, inviterte gjester og deltagere påmeldt via prosjektets nettsider. Temaene er fra dataassimilering og modellensembler, med applikasjoner innen operasjonell oseanografi. Workshopen holdes 29.-30. august 2018 på Hotell Refsnes Gods, ca. en time sør for Oslo.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet