Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Profilering av Maritime CleanTech som attraktiv partner i framtidige H2020-søknader, utvikling av nettverk og økt kunnskap om H2020

Tildelt: kr 11 953

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

291431

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ved å delta på matchmaking event i Paris ønsker NCE Maritime CleanTech å finne partnere og konsortia (både for klyngen og klyngebedriftene) innenfor utlysninger som går på energi, sirkulærøkonomi og offshore vind and sol. Klyngen skal også holde en Pitch som vil bidra til at klyngen blir mer synlig blant de relevante aktørene på disse fagfelt. EU-rådgiveren skal også være en aktiv deltaker på sesjonen der møter mellom potensielle partnere holdes. I tillegg får man informasjon om finansieringsmuligheter i H2020 samt referanse til gode eksempler. FCH JU Programme Review Days and Stakeholder Forum er hovedearrangement om Hydrogen og brenselseller i EU. Ved å delta på det ønsker Maritime CleanTech å få oppdatering på siste utvikling innenfor dette spennende og høyest aktuelt for Norge tema, både politisk, men også veldig konkret – hva som eksisterende prosjekt har oppnådd, bli kjent med state-of-the-art) og på hva som kommer i fremtiden. Dette arrangementet vil gi Maritime CleanTech en mulighet til å posisjonere seg innenfor fagfelt Hydrogen og brenselceller både som en klynge og klyngebedriftene. I tillegg er det en perfekt arena for å knytte nye kontakter og mulighet til å treffe potensielle partnere innenfor fagområdet.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020