Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System – Knowledge Centre, operational phase

Alternativ tittel: Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System – Knowledge Centre, operational phase

Tildelt: kr 33,1 mill.

Prosjektnummer:

291644

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Geografi:

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er et observasjonssystem for langtidsovervåkning i Svalbard og havområdene rundt. SIOS er et regionalt distribuert nettverk som er optimisert for å produsere data som er nyttige for forskning innenfor globale miljø- og klimaendringer. SIOS vil sette et eksempel for hvordan lage observasjonsnettverk for jordsystemforskning i Arktis. SIOS skaper verdi for medlemmene langt utover det som er mulig på grunnlag av egne investeringer. Dette oppnås via aktiviteter som optimisert bruk av instrumenter og infrastruktur, dataforvaltning, datadeling, logistikkstøtte, treningskurs og workshopper. Disse tjenestene leveres av SIOS kunnskapssenter (SIOS-KC) i samarbeid med arbeidsgrupper bestående av representanter fra medlemsinstitusjonene. Langtidsseriene som er kjernen i SIOS skal svare på viktige vitenskapelig spørsmål formulert av forskerne i SIOS nettverket og andre. Dette kjerneprogrammet vil være stabilt, men samtidig dynamisk nok til å ta i bruk nye metoder eller svare på nye viktige samfunnsproblemer. En viktig aktivitet i SIOS er å stimulere utvikling av nye observasjonsmetoder for miljøovervåkning som er miljøvennlige, energibesparende og robuste nok for det arktiske klima. SIOS støtter tverrvitenskapelig forskning og bruk av fjernmålingsteknikker i kombinasjon med in situ målinger. SIOS-KC vil være en unik, internasjonal møteplass for utvikling av forskning og miljøovervåkning i polarområdene. SIOS vil informere brukere og samfunnet om utviklinger i den samlede kunnskapen om jordsystemvitenskap i Arktis.

SIOS is a regional observational system for long term observations in and around archipelago of Svalbard. SIOS shall ensure that the regionally distributed observational system is useful for global change studies. SIOS will set an example for how to systematically construct observational networks in the Arctic for earth system science research. SIOS provides added value to all participants well beyond what their separate investments would provide by themselves. The main activities to achieve this are optimized use of instruments and infrastructures, data management services, open data policy, logistical support and training and workshop activities. SIOS provides long term observational program to answer the identified key research question. The core observational program of SIOS will be stable over time, however dynamic, as new methods and questions from society appear. An important capacity-building activity at the SIOS-KC is to stimulate the development of new observational techniques for environmental monitoring that are clean, energy efficient and robust in the Arctic environment. SIOS supports interdisciplinary studies and utilizing and combining different methodologies like in situ and satellite remote sensing observations. The SIOS-KC will thus become a unique international meeting place for developing the science of long term environmental monitoring in Polar Regions. The Knowledge Centre continuously informs users and society about the accrued knowledge within its field of expertise.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder