Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Field test AquaField

Tildelt: kr 19 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

294342

Prosjektperiode:

2018 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hammertech AS har opprettet samarbeid med et amerikansk operatørselskap innen olje og gass for felttest av AquaField produktet som bygger på Hammertech AS sin patenterte teknologi. AquaField produktet settes inn i brønnstrømmen på en plattform i USA. Produktet skal måle vannfraksjonen i gjennomstrømningen av hydrokarboner og vann. Operatørselskapet vil verifisere målenøyaktigheten mot sin egen referansemåling. Etter vellykket test har operatørselskapet indikert at de ønsker å benytte AquaField produktet i sine anlegg for produksjon av olje og gass.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen