Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EMSAFE: Employee Voice and Safety at Work in a time of Scarcity

Alternativ tittel: EMSAFE: Arbeidstakermedvirkning, partssamarbeid og sikkerhet i omstillingstider

Tildelt: kr 6,4 mill.

EMSAFE-prosjektet skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer. Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen, er tematikk som etter hvert har vært veldig mye omtalt i media. Men hittil har ikke konsekvensene for arbeidstakermedvirkning og sikkerhet vært forsket på i dybden over tid. Det vil det forskes på i EMSAFE. At ansatte hever stemmene og sier fra i omstillingsfaser, så vel i oppgangs- som i nedgangstider, antar forskningsgruppen at har betydning for sikkerheten ? i oljebransjen som i mange andre bransjer. Prosjektet skal undersøke om samarbeidsklimaet er blitt utfordret, om arbeidstakere i mindre grad blir hørt ved omstillingene i næringen, om partssamarbeidet generelt er svekket og hvilke HMS-konsekvenser dette eventuelt har. Et tema for forskningsarbeidet i EMSAFE kommer også til å være om modellen for partssamarbeid i petroleumsnæringen passer til det landskapet man har i dag med raske og krevende omstillinger og krav om digitalisering. I 2020 er det gjennomført drøyt 30 intervjuer med representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i to leverandørselskaper og et operatørselskap. Dette er representanter som er medlem av ulike Koordinerende arbeidsmiljøutvalg (K-AMU) på norsk sokkel. Det er også gjennomført intervjuer med alle representantene i Sikkerhetsforum. I tillegg er data fra alle spørreundesøkelsene i RNNP tilbake til 2003 gjort tilgjengelig for forskerne etter først å ha blitt godkjent fra NSD og Ptil. Resultatene fra de ulike empiriske undersøkelsene blir nå analysert og vil bli publisert i 2021 og 2022, delsvis sammen med våre internasjonale partnere.

The Petroleum Safety Authority Norway (PSA) states that involvement of employees is a requirement in all phases of the petroleum sector for every issue which relates to safety and the working environment. The Norwegian petroleum sector is characterized by a complex set of employee voice at individual level, bipartite cooperation at departmental/company level and tripartite arenas at the level of industry. This constitutes what we label the Norwegian model of employee voice in the petroleum sector. During the last few years, increased economic pressure caused by fluctuations in oil prices has led to concerns about this model of employee voice being under pressure, with possible negative effects on work environment and safety. This broad and in-depth study of the Norwegian model of employee voice in the petroleum sector is a direct response to the need for more knowledge of the models functioning and for the detection of possible areas for improvement. We name this: "EMSAFE-employee voice and safety at work in a time of scarcity". We define employee voice as all communication of ideas, suggestions, concerns, or opinions about work-related issues with the intent to influence decisions and contribute to company improvements. By the use of a versatile triangulation of methods the project aims to provide a confluence of evidence that breeds credibility. The analytical ambition is to explore the relationships between organizational and contextual factors, and experiences of employee voice in change processes, and HSE outcomes. The project will be organized in five work packages. Two of the work packages (WP) will study indirect employee voice at cooperating arenas, one WP addresses the use of whistle-blowing and tip-offs, and one WP will investigate direct employee voice at work, including managers' role. The aim of WP 5 is to develop generic knowledge and to contribute in dispersion of this knowledge to the petroleum sector and working life in general.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum