Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for seafood

Alternativ tittel: Konseptutvikling av fullskala "soluble gas stabilization" (SGS) teknologi for sjømat

Tildelt: kr 10,0 mill.

Sjømatprodukter pakket i modifisert atmosfære (MA) har de siste årene overtatt store markedsandeler i Europa der produktene som tilbys spenner fra farseprodukter til et brett spekter av fersk filet, skalldyr og skjell. Effekten av MA-emballasjen bestemmes generelt av mengden tilgjengelig karbondioksid (CO2) som kan løses i maten. Dette er igjen gitt av pakkegassens sammensetning, og pakkens fyllingsgrad (dvs. volum produkt vs. volum av pakken). For sjømatprodukter er det anbefalt en produktandel mellom 25 og 33% og at atmosfæren inneholder 60-70% CO2. Dette vil sikre produktene en god bakteriologisk holdbarhet og unngå at pakkene kollapser. Normal fyllingsgrad for produkter pakket i MA gir utfordringer knyttet til lav emballasjeeffektivitet, som igjen påvirker logistikk og distribusjon av produktene. En måte å omgå dette på er å løse CO2 inn i produktet før det emballeres. Tidligere laboratorieforsøk har vist at 1 til 2 timer i ren CO2 ved lav temperatur (0-4 °C) gir tilstrekkelig innløsning for flere aktuelle produkttyper. Fyllingsgraden kan derfor økes i pakkene uten at det går på bekostning av produktets kvalitet og holdbarhet. Denne metoden kalles «soluble gas stabilization (SGS)» og har et potensial til 1) øke fyllingsgraden i pakkene og dermed gi bedre emballasjeutnyttelse og forbedret logistikk, og/eller 2) forlenge produktenes holdbarhet ved at opprinnelig fyllingsgrad i emballasjen opprettholdes. I dette prosjektet vil vi utvikle et konsept for å gjøre SGS-teknologien industrielt tilgjengelig. En industriell implementering av konseptet vil videre bidra til en mer bærekraftig verdikjede for emballerte sjømatprodukter. Dette vil bli, så vidt vi vet, det første konseptet der denne typen teknologiløsning blir utviklet. Selv om prosjektet er rettet mot sjømat, vil en teknologioverføring til annen næringsmiddelindustri som f.eks. kjøttindustrien være mulig.

The soluble gas stabilization (SGS) technology has been proven beneficial for prolonging the shelf-life of muscle food such as seafood and white meat. According to previous research, it has been shown in lab conditions that exposing the food samples to CO2 before packaging will increase the shelf-life and preserve the quality of muscle food for a longer period, without influencing taste and visual impression. Longer shelf-life is correlated with increased utilization of the raw material, food products and enables these products to reach new markets. Through previous work, lack of technology for on line industrial full-scale SGS treatment during production has been identified to be the main obstacle for implementing SGS treatment in the food industry. The project will focus on seafood but technology transfer to the meat industry will be possible. In order to develop an innovative concept for full-scale SGS processing technology that provides optimal bio-physical conditions for muscle food along the food supply chain all the way to the end consumer, both technology and bio-physical condition needs to be taken into consideration. In this research project, the main goal will be achieved through interdisciplinary research to secure the optimal solution to be found. The different WPs will be focusing on either technological research or life science challenges where we believe that the multidisciplinary focus of this project will be a driver for its success!

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning