Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Quantification of fault-related leakage risk

Alternativ tittel: Kvantifisering av risiko relatert til lekkasje langs forkastinger

Tildelt: kr 9,7 mill.

FRISK prosjektet fokuserer på risikoen relater til forkastninger i reservoarer som skal kvalifiseres for lagring av CO2. FRISK startet 2020 med å følge opp ambisjonene fra oppstarten om å få til tett samarbeid innad i prosjektet. En workshop i februar ble fulgt opp med flere TEAMS møter som har dannet en god plattform for diskusjon og deling av kunnskap mellom geologer og modelleringsgruppen. Arbeidet fokuserer rundt to konsepter for modellering av strømning i forkastninger. En lokal reservoar modell som adresserer reduksjon i permeabilitet relatert til deformasjon i forkastningssoner. Denne modellen er basert på geologiske felt observasjoner og statistiske sammenhenger og vil bli testet for potensielle CO2 reservoarer i Nordsjøen. Det andre modelleringsarbeidet ser på konsepter for strømning langs en forkastning og hvordan dynamiske endringer i permeabilitet relatert til reaktivering av forkastinger kan implementeres. Brønndata fra overliggende formasjoner nyttes for å lage statiske modeller for permeabilitet i forkastninger over reservoaret. Dynamiske endringer for permeabilitet i en skifer forkastning er målt i Mont Terri laboratoriet og resultatene presenterer for FRISK gruppen som nyttig inspirasjon for videre arbeid. Utvikling av detaljerte geologiske modeller for Vette forkastningen er viktig og kritisk for å kunne bygge gode modeller for strømning. En detaljert studie som kvantifiserer hvordan tolkning av forkastninger i seismikk påvirker usikkerheter i videre forkastningsanalyser er gjennomført og klar for publisering. Samarbeid med relatert norske forskningsprosjekter er godt etablert og sammen løfter dette forståelsen for geologien og forkastningssystemene for Horda Platform området. Et nytt samarbeid med University of Leeds er etablert og et 6 måneder utenlands stipend er planlagt for FRISK Postdoc i 2021 med fokus på egenskaper til forkastinger i karbonater.

Prediction of fault seal integrity has been identified as a major technology gap and obstacle for qualification of CO2 storage within faulted reservoirs with structural traps. Existing workflows and methods have limitations when it comes to including along-fault flow and dynamic changes related to increasing reservoir pressure during injection. The FRISK proposal has the ambitions to improve the fundamental understanding of fluid flow in faults and contribute to a better framework for fault derisking with application for CO2 site qualification. The proposed research activities is focused towards the Smeahia case study and includes: (1) mapping and quantification of fault complexity as a base for 3D risking of faults, (2) constrain static and dynamic fault flow properties from experimental data and field observations, (3) develop effective along-fault flow models and (4) quantify uncertainty in key controlling parameters and leakage rates. The main findings will be integrated and synthesised to quantify the fault related leakage-risk and outline how the new findings may contribute to the structural derisking for Smeaheia. Reduced uncertainty in fault related leakage risk may enable qualification of potential geological CO2 storage sites in the North Sea. Hence, the FRISK project answers directly to the priority area of the CLIMIT call on Large-scale storage of CO2 on the Norwegian shelf in the North Sea.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering