Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

Alternativ tittel: Overgangen til kunstig protein: evaluering av virkninger og muligheter for en bioøkonomi etter dyrene

Tildelt: kr 10,0 mill.

I 2020 ble introduksjonen av syntetisk animalsk protein i markedet realisert. Perfect Day lanserte en syntetisk iskrem i juli 2019, og sommeren 2020 signerte de kontrakter med to meieribedrifter om forsyning av syntetiske melkeproteiner. De har planer om videre ekspansjon i takt med at produksjonskapasiteten økes. Perfect Day har nå tiltrukket seg investeringer for mer enn 3,4 milliarder NOK, og har blitt verdsatt til omtrent 8,5 milliarder NOK. Kjøttbaserte bedrifter strever imidlertid med å få syntetiske produkter i produksjon, på grunn av problemer med å oppskalere produksjonsprosessen for å utvikle et rimelig og effektfullt plantebasert serum (som skal fôre cellene). De mest avanserte bedriftene antar at de kan lansere de første produktene i løpet av 2-3 år. Det er realistisk å forvente at det vil komme et begrenset opplag av produkter fra to av de ledende bedriftene - Mosa Meat (kjøtt) og BlueNalu (fisk) innenfor denne tidsperioden. Antallet nyetablerte bedrifter som jobber med syntetiske animalske produkter har økt fra 18 stykk i 2018 til mer enn 50 per dags dato. Samtidig har det oppstått en ny bransje som støtter de ovennevnte nyetableringene (serumbedrifter, bioreaktorbedrifter, celle-linje-bedrifter m.fl.). Basert på at USA har innvilget såkalt GRAS (Generally Recognised As Safe ? generelt anerkjent som trygg) status for syntetiske melkeproteiner, og at Mosa Meat jobber med å få EUs lovmessige godkjenning av sine produkter på markedet, kan vi forvente å se slike produkter tilgjengelige i USA og Europa i løpet av de neste fem årene. PROTEIN2.0-prosjektet utforsker utviklingen til denne bransjen, dens innflytelse i samfunnet og teknologiske muligheter. Selv om vi stadig er på et tidlig stadium i prosjektet, er det enkelte resultater som har begynt å komme frem. Den første publikasjonen fra prosjektet er et metodologisk paper fra arbeidspakken som baserer seg på simuleringsmodellering (AP6). Dette paperet ser på hvordan man kan inkludere interessenters perspektiver i systemtilnærminger. Et annet paper (fra AP2) er nesten ferdigskrevet, og vil bli sendt til Journal of Rural Studies i løpet av oktober 2020. Dette paperet beskriver de overveldende positive visjonene som formidles av de nyetablerte syntetisk protein-bedriftene, og identifiserer hva som ikke formidles i deres fortellinger. Paperet foreslår at selv om det kan være betydelige klimatiske, ressursbruksmessige, velferdsmessige og matsikkerhetsrelaterte fordeler knyttet til denne teknologien (slik de offisielle fremstillingene hevder), så er det sannsynlig at småskala, økologi-fremmende matproduksjon raskt vil bli hardere rammet av bransjens fremgang enn den mer intensive husdyrproduksjonen som bransjen adresserer. Dette kan innebære at de beste landbruksområdene i rurale områder og landbruksjorda rundt byene benyttes til intensive plante-monokulturer (cellefôr-produksjon), mens grasarealer i mer perifere områder legges brakk. Resirkulering av biomasse fra byene for cellefôrproduksjon samt mulig cellefôrproduksjon basert på CO2/CH4-avfall kan tenkes å ytterligere redusere behovet for rural landbruksproduksjon. Paperet konkluderer med at en bioøkonomi dominert av syntetiske dyreproteiner vil kunne føre til økonomisk nedgang i rurale områder snarere enn den økonomiske positive utviklingen som foreskrives i bransjens offisielle fremstillinger. Undersøkelsen som skal dekke norske forbrukeres respons i WP3 er under forberedelse og vil bli gjennomført på slutten av 2020 eller på begynnelsen av 2021. Utviklingen av en samfunnsmessig simuleringsmodell er i gang i AP6, bl.a. med den ovennevnte publikasjonen, og vi er likeledes i gang med å utvikle modellen som integrerer samfunnsmessig simulering og aktør-basert modellering. Som hjelp til modellutviklingen har vi gjennomført en interessent-workshop i AP7 (som skal sikre integrering av interessent-perspektiver). En annen planlagt workshop med fiskeribedrifter i Bergen ble avlyst som et resultat av covid-19, og vil i stedet bli gjennomført i form av en rekke individuelle video-intervjuer. AP4 - den internasjonale studien av globale matsystemer - har også blitt berørt av covid-19 utbruddet, da planlagt samarbeid mellom to parter i prosjektet (New Zealand og Norge) har blitt forhindret. Forskning på hvordan utviklingen av margarin ødela for den globale smørindustrien har imidlertid blitt gjennomført i New Zealand som en del av denne arbeidspakken. Den 9.-11. desember har prosjektleder Dr. Burton blitt invitert til å holde en av hovedtalene på en (nå digital) internasjonal konferanse om syntetisk kjøtt (6th international Scientific Conference on Cultured Meat), hvor han vil snakke om de sosio-økonomiske/landskapsrelaterte konsekvensene ved en overgang til syntetisk kjøtt, samt delta i en paneldiskusjon. Konferansen organiseres av forskningssjefen hos Mosa Meat - Dr. Mark Post.

Within the last 5 years the synthetic production of meat and other animal products has gone from science fiction to reality. Everything from burger meat to egg whites can now be produced without the involvement of a living animal, with many products likely to become commercially available in the next decade. This technology has the potential to enhance food security, reduce the need for industrial agriculture, lower climate gas emissions, promote environmental sustainability, and create new knowledge-based industries for food production in Norway. However, it is also likely to prove extremely disruptive to existing bio-based industries. For example, start-ups are already working on on the production of synthetic salmon and other fish, while the synthetic production of milk and meat is likely to represent a direct challenge to Norway’s farming sector. Although synthetic production systems are currently too small to challenge conventional protein industries, research is underway to both improve manufacturing processes and increase the scale of production. The introduction of synthetic animal protein to supermarket shelves is simply a matter of time. The aim of PROTEIN2.0 is to assist Norway prepare for this eventuality by assessing the likely impacts, outcomes and opportunities provided by the technology. The project focuses on evaluating the protein technologies, assessing consumer response to the concept of consuming synthetic animal protein, and understanding the likely impact of the technology on global food systems. We then use these evaluations to inform economic and social simulation models which will, with user guidance, (a) explore the effect of synthetic proteins on the wider economy and biosectors, and (b) create scenarios of change for evaluation. Scenario evaluation will lead to recommendations for response. The main outcome of the project will be to assist Norway to prepare for the arrival of synthetic animal proteins in the coming decades.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram