Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 containment and monitoring techniques

Alternativ tittel: Teknikker for indentifisering av sikker CO2 lagring

Tildelt: kr 9,6 mill.

COTEC (2019-2023 – utvidet pga Covid-19) er et tverrfaglig prosjekt som bruker et område i Utah USA som naturlig feltlaboratorie for å undersøke hvordan CO2 flyter (migrerer) og lagres i et område med kjent geologi. Dette er av betydelig relevans for kvalitetssikring av CO2 lager som klargjøres i Nordsjøen. COTEC samler norske universiteter (UiO, UNIS) og instituttet (NGI, NORSAR) samt fire USA-baserte universiteter. I tillegg til forskning har COTEC et utdanningsprogram med en PhD student, en Postdoc-stilling og flere MSc-studenter. De første datasettene fra feltområdet begynner å bli klare nå, til tross for forsinkelser knyttet til Covid-19. Reiserestriksjoner tilknyttet pandemien gjorde fremdrift i henhold til planen umulig for de norske partnerne i prosjektet, mens de amerikanske partnerne hadde færre begrensninger. Særskilt har våre samarbeidspartnere i Boise State University (Idaho) samlet inn data som nå er publisert og kan anvendes av resten av prosjektets forskere. I tillegg har borkjerner fra feltområdet kommet til Norge etter en vellykket boring tidlig i 2022. Deres kartlegging av sprekkesystemer i undergrunnen har gjort det mulig for de Norske partnerne å gjennomføre feltarbeid i September 2022 – de siste resultatene er etterhvert klare nå mot slutten av 2022.

-

Assessment of integrity of subsurface sequestration sites holding CO2 has been highlighted by the Smeaheia and Johansen prospect CO2 storage projects. We target a better understanding of seepage processes, where geological-geomechanical elements control flow across sealing rock units. Natural seeps are the easy accessible onshore counterparts to seismic chimneys; we will explore a natural CO2 leakage site (Utah, USA) to investigate the geological footprint and geophysical signatures of an active CO2 seal bypass systems in a new, truly novel approach, expanding on several past and ongoing projects. Observed flow and seep patterns, diagenetic status and rock strength assessments, summarized in 3D geo- and simulation models, will be used to investigate the geophysical signatures of CO2 flow along faults, by undertaking: (i) High-resolution outcrop studies, (ii) geomechanical analyses of fault materials acquired by drilling, (iii) 2D seismic investigation across the fault, (iv) monitoring of micro-seismic activity, (v) a synthetic seismic study. This integrated geological-geomechanical-geophysical-modelling bridges into de-risking of commercial storage projects, with significant learning potential of high relevance for application in North Sea storage projects.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering