Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 containment and monitoring techniques

Alternativ tittel: Teknikker for indentifisering av sikker CO2 lagring

Tildelt: kr 9,6 mill.

COTEC (årene 2019-2022) er et tverrfaglig prosjekt på geologiske CO2-lagring som ser på muligheter for å oppdage CO2-sig i undergrunnen. Dette er av betydelig relevans for kvalitetssikring av CO2 lager som klargjøres i Nordsjøen. COTEC samler norske universiteter (UiO, UNIS) og instituttet (NGI, NORSAR) samt fire USA-baserte universiteter. I tillegg til forskning har COTEC et utdanningsprogram med en PhD student, en Postdoc stilling og 5-7 Master studenter. De første datasettene fra feltområdet begynner å bli klare nå, til tross for forsinkelser knyttet til COVID-19. Vedvarende reiserestriksjoner tilknyttet pandemien har gjort fremdrift i henhold til planen umulig, og vi håper 2022 byr på flere muligheter. Til tross for dette har våre samarbeidspartnere i Boise State University (Idaho) samlet inn data som for øyeblikket sammenstilles for publisering. Deres kartlegging av sprekkesystemer i undergrunnen legger grunnlaget for fortsettelsen av prosjektet når aktiviteten kan tilta blant alle partnere.

Assessment of integrity of subsurface sequestration sites holding CO2 has been highlighted by the Smeaheia and Johansen prospect CO2 storage projects. We target a better understanding of seepage processes, where geological-geomechanical elements control flow across sealing rock units. Natural seeps are the easy accessible onshore counterparts to seismic chimneys; we will explore a natural CO2 leakage site (Utah, USA) to investigate the geological footprint and geophysical signatures of an active CO2 seal bypass systems in a new, truly novel approach, expanding on several past and ongoing projects. Observed flow and seep patterns, diagenetic status and rock strength assessments, summarized in 3D geo- and simulation models, will be used to investigate the geophysical signatures of CO2 flow along faults, by undertaking: (i) High-resolution outcrop studies, (ii) geomechanical analyses of fault materials acquired by drilling, (iii) 2D seismic investigation across the fault, (iv) monitoring of micro-seismic activity, (v) a synthetic seismic study. This integrated geological-geomechanical-geophysical-modelling bridges into de-risking of commercial storage projects, with significant learning potential of high relevance for application in North Sea storage projects.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering