Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Alternativ tittel: Planlegging for ren energieksport fra Norge til Europa

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

295078

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Norge har store fossil og fornybare energiressurser som gir enorme verdier for oss som land. Størsteparten av disse energiressursene blir eksportert til europeiske land. Vår posisjon som et energieksportland er i endring som følge av avkarboniseringen av det europeiske energimarkedet og behovet for å kutte CO2-utslipp for å nå Paris-avtalen. Mens etterspørselen etter fossilt brensel anslås å minke, vil etterspørselen øke etter fornybar energi og infrastruktur for håndtering av fanget CO2. Dette kan skape nye muligheter for utnyttelse av Norges energiressurser og infrastruktur for olje og gass. Målet med CleanExport-prosjektet er å gi analyse som øker kunnskapen om hvordan vi best kan utnytte Norges potensial for å eksportere ren energi til Europa gjennom hydrogen, fornybar kraftproduksjon og gjennom naturgass med CO2-fangst. Dette forprosjektet til CleanExport-prosjektet har undersøkt og gjennomgått rammebetingelsene som vil forme Europas etterspørsel etter ren norsk energi. I dette arbeidet har prosjektet undersøkt gjeldende klimapolitikk og regulering, økonomiske og samfunnsmessige trender, energiteknologier og infrastruktur for energieksport. Utfordringen for modellering av energiscenarioer er å samstemme i energiadferd og hverdagslige prosesser med store globale endringer for økt bærekraft og usikker energipolitikk. Gjennom undersøkelsene vi har gjort ser vi et behov for å utfordre eksisterende scenarier på en transparent måte for å utvide bredden av utfall og forbedre integreringen av usikkerheter, særlig med hensyn til utbredelsen av umodne teknologier som hydrogen og CO2-fangst i stor skala. Forprosjektet har også gjennomgått modellering av integrerte energisystemer med flere energibærere. I dette arbeidet har vi identifisert fire hovedutfordringer som dagens energisystemmodeller står overfor: Håndtering av flere energibærere både når det gjelder sektorkobling og på sluttbruksnivå, tid og romlig oppløsning i modellene, parametriske usikkerheter, og integrering av energiovergangsdynamikk og menneskelig atferd i energisystemmodellene. Disse pilarene er viktige for evnen til energisystemmodeller å gi pålitelig analyse for langsiktig investeringer i energi-eksportinfrastruktur, og understreker behovet for en helhetlig energisystemmodell med flere bærere for å analysere ren energieksport fra Norge til Europa.

The CleanExport pre-project has explored, harmonized and increased the knowledge on the framework conditions, including political, societal, technical and economic factors, that will impact and shape the European demand for clean Norwegian energy exports for the decades to come. Additionally, the project has reviewed and presented the complexity of the energy-system modeling required for conducting quantitative analysis of long-term, decarbonized multi-carrier energy export from Norway to Europe. These results will enhance the ability of both project partners and external organization and entities to position and plan for a changing European energy demand. Moreover, the results from the project may facilitate improved decision making for investments in technology and infrastructure for clean energy generation and export.

The CleanExport pre-project prepares for assessments of alternatives for export of clean energy from Norway to Europe. A novel holistic approach will be outlined for investigating the synergies between the different available energy resources in Norway to satisfy the European energy needs. The energy sources foreseen to be covered in the porject are hydropower, wind, and natural gas. These sources can be transported as electric power (cables) gas (LNG or pipelines) or hydrogen (pipelines or LH2). When considering natural gas, CCS (CO2 capture and Storage) is a necessary for energy to be clean, either in the form of gas fired power with CCS or in the form of hydrogen production with CCS. The pre-Project will review existing and projected future framework conditions and policies for export of clean energy from Norway to Europe, since the investigations foreseen in a possible next phase of CleanExport must be undertaken in agreement with national and European climate strategies and commitments. I order to be able to develop a model for this holistic approach on clean energy export, existing energy system models will be reviewed and analyzed, and it will be assessed to what extent they integrate the different energy sectors. Two workshops with the industrial partners in CleanExport are essential elements in the pre-project, to be able to undertake a purposeful review of the framework conditions for energy export, and for properly understanding the requirements on the projected holistic energy system model. The multi-disciplinarity of the project will be assured by putting together the expertise of the SINTEF Energy departments Energy Systems and Gas Technology, SINTEF Industry department of Sustainable Energy Technology, and NTNU Department of Industrial Economics and Technology Management in cooperation with Equinor, Gassco, Total, Agder Energi, AirLiquide and Nel.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi