Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoring

Alternativ tittel: Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoring

Tildelt: kr 7,2 mill.

Gjennomføring av storskala CCS er for tiden hovedsakelig begrenset av kostnader. Lagring og overvåking av CO2 er deler av den totale verdikjeden der det er behov for betydelige kostnadsreduksjoner. Kvaliteten på overvåkningsteknologi er også avgjørende for offentlig aksept for CCS, spesielt i tilfelle storskala lagring og import av CO2 fra andre europeiske land. Derfor kan kostnadene for et omfattende overvåkingsprogram som dekker alle faser i et lagringsprosjekt raskt bli uforholdsmessig høye, hvis programmet ikke blir nøye optimalisert. Mens dyre seismiske undersøkelser mest sannsynlig vil utgjøre fundamentet i et geofysisk overvåkingsprogram, kan CSEM (Controlled Source Electro-Magnetics) være et kostnadseffektivt og verdifullt komplement. Ved å gi essensiell informasjon om lagringskomplekset, kan CSEM bidra til betydelig bedre estimater av trykk- og metnings endringer forårsaket av CO2-injeksjon. En forbedret kvantitativ karakterisering vil redusere risiko og vil kunne bidra til skreddersydde og mer kostnadseffektive geofysiske undersøkelser. CSEM gir en lavere oppløsning enn seismikk og dette bør undersøkes nøye, sammen med videre utvikling av time-lapse CSEM, og optimal kombinasjon av seismiske og EM-data. Dette arbeidet gjøres ved å bruke offshore realistiske casestudier fra norsk sokkel. EM4CO2-prosjektet tar sikte på å utvikle og anvende et kostnadseffektivt CO2-overvåkningskonsept ved bruk av time-lapse CSEM og på å demonstrere konseptet for et fremtidig norsk CO2-lagringsprosjekt. Prosjektkonsortiet består av SINTEF (prosjektleder), Norsk Geoteknisk Institutt (NGI), allton, Universitetet i Oslo, og Universitetet i Southampton. I løpet av 2021 fortsatte arbeidet med de tre arbeidspakkene, noe som resulterte i to artikler som omhandler henholdsvis potensialet for CSEM-overvåking ved Smeaheia og viktigheten av resistivitet som input for å overvåke metningsendringer på grunn av CO2-injeksjon. Formidlingen av resultater inkluderte flere extended abstracts, presentasjoner og et NCCS-webinar om CSEM's rolle for CO2-overvåking.

-

An accurate and efficient monitoring strategy is essential for safe CO2 storage in compliance with laws and regulations. The reliability of monitoring technology is also crucial for the public acceptance of CCS, especially in case of large-scale storage and import of CO2 from other European countries. The cost of a comprehensive monitoring program covering the different phases of a storage project could, however, quickly become prohibitively high, if not carefully optimized. While expensive seismic survey will most likely be the backbone of any geophysical monitoring program, Controlled Source Electro-Magnetics (CSEM) can be a cost-efficient and valuable complement. By providing an additional, yet essential, earth parameter (resistivity, anisotropy), CSEM contributes to significantly better constrained estimates of the pressure and saturation changes caused by CO2 injection, and mitigates uncertainties in seismic data interpretation. The improved capability of quantitative characterization will reduce risks and support the development of better tailored, sparser (in time and space) geophysical surveys and will consequently help to reduce costs. The resolution of EM is inherently lower than that of seismic and therefore resolution capabilities, time-lapse approaches, and optimum ways of combining seismic and EM data should be carefully investigated. These are the main themes for the project to contribute to, and we will focus on 1) optimal survey layout and time-lapse data inversion; 2) effect of infrastructure on CSEM data and efficient way of simulation; 3) integration of CSEM with other geophysical data. The project consortium consists of Sintef (leading), Norwegian Geotechnical Institute (NGI), University of Oslo (UiO), EMGS, and Southampton University. A PhD candidate will be hired at UiO and will be involved most of the project activities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering