Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BiodivERsA - The futures of reef services in the Anthropocene

Alternativ tittel: BiodivERsA - Fremtiden for resurser fra og avhengig av korallrev i den antropocene tidsalder

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektnummer:

295340

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

I løpet av det første året av prosjektet har vi implementert en høyoppløselig regional koblet atmosfære-hav modell for det Caribbean området. Målet er å levere state-of-the-art modell simuleringer av viktige fysiske og biogeokjemiske drivere som bruker dem til å studere hvordan klimaendringer påvirker trivselen til tropiske revøkosystemer. Først bruker vi modellen for å simulere historiske endringer i miljøtilstanden i perioden 1996-2015. Modellen er også i stand til å gjengi den sterke hetebølgehendelsen i løpet av 2005 -sesongen, noe som førte til en stor bleking i det Caribbean området. Simuleringen viser også at tropiske stormer som passerer gjennom området reduserer havoverflatetemperaturen kraftig for å dempe varmebølgeeffektene. I prosjektets siste år vil vi bruke modellen til å prognose fremtidige endringer under scenariet med høyt CO2 -utslipp og bestemme hvordan de forskjellige driverne, inkludert marin hetebølge og havforsuring, vil påvirke revets økosystem.

On coastal reefs (0-50 m depth), perhaps more than anywhere in the world, natural and human systems share a history of strong dependence that must be taken into account to maintain, on one side, the long-term human development and well-being, and, on the other side, biodiversity. This biodiversity translates directly into services. Reef fishes support the nutritional and economic needs of people in many poor countries while hosting the major part of marine life on Earth (25%). However world's reefs are severely over-fished or have degraded habitats. Avoiding or escaping this negative spiral and identifying the most vulnerable reef social-ecological systems on Earth are among the major issues that scientists and managers are facing today. The project aims to uncover new solutions based on a prospective and integrated modelling approach of reef social-ecological systems at the global scale. The project will quantifying five key services provided by reef fishes: (i) biomass production providing livelihoods, (ii) nutrient cycling that affects productivity, (iii) regulation of the carbon cycle that affects CO2 concentration, (iv) cultural value that sustains well-being tourism activities and (v) nutritional value insuring food security. The project will also determine the conditions under which these ecosystem services are currently maintained or threatened. Based on a global database of fish surveys over more than 5,000 reefs that encompass wide gradients of environments, human influences, and habitats, we will estimate the boundaries or thresholds beyond which these ecosystem services may collapse. Finally, we will predict the potential futures of these services and social-ecological systems under various global change scenarios. Using multiple integrated scenarios and predictive models we will simulate the dynamics of shallow reef ecosystems and their ability to deliver services during the next century.

Aktivitet:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø