Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

DP149 Intelligent clinical reporting for precision medicine

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektnummer:

295393

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder