Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektnummer:

295446

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon