Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering for FTI-forslag (TidalSails2MW)

Tildelt: kr 49 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

295575

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Tidal Sails AS har utviklet og testet sin nyeste løsning, TackReach, som er klar for kommersialisering og således ’close to market’. Vi vil derfor forberede et FTI-prosjektforslag innen cut off-dato 23.10.2018. Prosjektet innebærer at et 2MW TackReach-anlegg installeres i Kvalsund i Finnmark, finansiert via EU og industrielt eierskap av BR Industrier i 2018/19. Planlagt prosjektperiode er oktober 2018-oktober 2020. Med overlegne tekniske og strømningsmekaniske egenskaper ventes Tidal Sails kraftverk å gi større økonomisk potensial enn andre løsninger for å utvinne energi fra saktegående tidevanns-, hav- og større elvestrømmer. Tredjepartsverifiserte (Global Maritime) funn tilsier kostnader under 1/10 av konkurrentenes i saktegående strømmer (<4 knop), og makskapasitet vil kunne oppnås allerede ved 2,5 knop. Anlegget vil bestå av ca 200 aluminiumsseil festet til ståltau spent mellom generatorstasjonene i en fritt oppspent taubane (som en ”skiheis under vann”). Energifangeren eksponerer et langt større areal tverrsnitt av strømmen enn etablerte tidevannsteknologier, med lik effektivitet pr areal som typiske marine turbiner, noe som gir overlegen "cost and weight to capacity”-ratio, og legger til rette for kostnadseffektiv energiutvinning fra saktegående strømmer. Tidal Sails AS eier rettighetene til teknologien. Konseptet er teoretisk velfundert, patentert og verifisert ved CFD-modellering og tanktesting av flere prototyper, samt av Stadt Towing Tank sommeren 2018. Generatorstasjonene består av fire uavhengige, dykkede og girede PMG-generatorer levert av Setec. MTS leverer skiheishjul og seilgrep. Konvertere skal plasseres i Hammerfest Strøms brakke pa° land. Control System, Emergency System samt Brake Choppers er inkludert i PTO (PowerTake Off) leveransen. Konsesjon fra NVE og nødvendige avtaler foreligger, og vi mener prosjektet kan realiseres på en god måte, forutsatt EU-finansiering. For nærmere beskrivelse henvises det til vedlagte søknadsdokument.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020