Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Closing the Carbon Window- The Role of CCS in Meeting the Paris Agreement

Alternativ tittel: CCS teknologiens rolle i forhold til å møte Paris-avtalens klimamål

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektnummer:

295689

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Geografi:

Formålet med møtet var å samle en rekke fremstående eksperter for å vurdere vår kunnskap om CCS og dets potensiale i forhold til å lukke karbonvinduet. Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av The European Academies' Science Advisory Council (EASAC), som nylig har utgitt rapporten: «Negative emission technologies - What role in meeting the Paris Agreement targets?» Denne rapporten tar opp spørsmålet om bruk av negative utslippsteknologier som et virkemiddel for å lukke karbonvinduet. Sett fra et norsk perspektiv, dersom negative utslippsteknologier skal fungere, må CCS være på plass. Et nøkkelspørsmål var da som følger: representerer CCS virkelig en teknologi som kommer til å bli brukt i Europa og på verdensbasis?

Arrangementet kom i stand som en følge av en bestilling fra Olje- og Energidepartementet som ønsket en vurdering av Norges CCS-strategi sett med utenlandske øyne. Målsetningen var således å samle internasjonalt annerkjente forskere og ekspertise innenfor CCS og lavutslippsteknologier, og få dem til å vurdere potensialet for CCS teknologien i forhold til å løse klimakrisen. Denne målsetningen anses som oppnådd.

The purpose of the meeting is to bring together high-level experts, in order to review our knowledge of CCS and its potential for closing the carbon window. The Norwegian Academy of Science and Letters is a member of The European Academies' Science Advisory Council (EASAC) and EASAC has recently published the report: Negative emission technologies - What role in meeting the Paris Agreement targets? As seen from Norway, if negative emission technologies is going to work, CCS has to be in place. A key question is then as follows: does CCS really represent a technology that will be used in Europe and worldwide? Program: Roles and challenges for CCS in Meeting climate targets - Professor Robert Armstrong, Director, MIT Energy Initiative Negative emission technologies and the importance of CCS - Professor Mike Norton, EASAC Equinor: “Shaping the future of energy - The importance of CCS” - Henriette Undrum, Vice president, Research & Technology, Equinor Assessment of CO2 storage options: technology, capacity, and public safety - Professor Ruben Juanes, MIT, Department of Civil and Environmental Engineering Perspectives on the energy transition and the role of CCS - Research director Marie Bysveen, SINTEF Energy CO2 reduction pathways: choosing among options - Dr. Francis O’Sullivan, Director of Research, MIT Energy Initiative Public acceptance of CCS – The key issues - Professor Linda Steg, Dept. of Psychology, University of Groningen The Paris Agreement (and CCS) – will it be able to succeed? - Professor Miranda Schreurs, Technical University of Munich Summary/concluding remarks - Professor Arild Underdal, Dept. of Political Science, University of Oslo

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering