Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Women in Economics Network – Nettverksbygning innenfor Samfunnsøkonomi

Alternativ tittel: Women in Economics Network

Tildelt: kr 3,0 mill.

Kvinner utgjør 28% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi i Norge, og bare 15% av professorer. Tallene for Norge speiler en generell underrepresentasjon av kvinner i samfunnsøkonomi på verdensbasis. Ved de største internasjonale konferansene utgjør kvinner mellom 15-20% av foredragsholderne. Likevel er andelen kvinner blant stipendiater vesentlig høyere. Omtrent 50% av stipendiater i samfunnsøkonomifaget i Norge er kvinner, og internasjonalt sett har andelen vært høy i mange år. WomEN skaper et møterom der kvinner i samfunnsøkonomi kan utveksle erfaringer, kontakter og få nye rollemodeller. Vi gjennomført ulike tiltak for å styrke kvinner innenfor økonomifaget og for å fremme kjønnsbalansen i faste stillinger og faglige toppstillinger. Tiltakene inkluderer (virtuelle) nettverksmøter, plattformer for å synliggjøre kvinnelige forskere og målrettede tiltak for å fremme forskning utført av kvinner. Tiltakene evalueres empirisk, går inn i NHH sin strategiplan for likestilling og resultatene kommuniseres bredt. Vi ønsker også å inspirere andre fagfelt og arbeidsplasser som har utfordringer med kjønnsbalansen og kommuniserer våre erfaringer i populærvitenskapelige presentasjoner og podcasts.

WENetwork vil bidra til strukturelle og kulturelle endringer innenfor samfunnsøkonomisk forskning, ved å fremme kjønnsbalansen i faglige toppstillinger. Kvinner utgjør 24% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og bare 10% av professorer. Kvinneandelen er relativt lik ved andre universiteter i Norge: Totalt sett utgjør kvinner 28% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi og 15% av professorer. Tallene for Norge speiler en generell underrepresentasjon av kvinner i samfunnsøkonomi på verdensbasis. Ved de største internasjonale konferansene utgjør kvinner mellom 15-20% av foredragsholderne. Likevel er andelen kvinner blant stipendiater vesentlig høyere. Omtrent 50% av stipendiater i samfunnsøkonomifaget i Norge er kvinner, og internasjonalt sett har andelen vært høy i mange år. WENetwork skal skape et møterom der kvinner i samfunnsøkonomi kan utveksle erfaringer, kontakter og få nye rollemodeller. Vi vil sette i gang ulike tiltak for å styrke kvinner innenfor økonomifaget og for å fremme kjønnsbalansen i faste stillinger og faglige toppstillinger: (i) nettverkskonferanser hvor både internasjonale kvinnelige toppforskere og unge kvinnelige forskere fra Norge og Norden skal delta, (ii) reisestipend for nettverkingsopphold, (iii) presentasjons- og ledertrening for kvinner og (iv) et elektronisk nettverk for kvinnelige økonomer i Norge og andre nordiske land for rekruttering, medforfatterskap og seminardeltakelse. Tiltakene vil bli empirisk evaluert og resultatene bredt kommunisert. Vi ønsker også å inspirere andre fagfelt og arbeidsplasser som har utfordringer med kjønnsbalansen.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse