Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Alternativ tittel: Nasjonal infrastruktur for språkressurser, oppgradering

Tildelt: kr 12,6 mill.

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak og litterære og historiske arkiver - alt som har å gjøre med språk, også psykologiske eksperimenter om språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjengelig for andre forskere og studenter. CLARINO er en nasjonal infrastruktur som gjør disse dataene tilgjengelig gjennom avanserte verktøy og online tjenester. Den støtter også forskning over grenser i samarbeid med tyve land. Det aktuelle prosjektet CLARINO+ har som mål å oppgradere denne infrastrukturen slik at den kan tilby bedre data, verktøy og tjenester. Prosjektet vil også gjøre infrastrukturen bedre kjent blant potensielle brukere og vil gi brukerstøtte og opplæring.

Norway is a member of the CLARIN ERIC, the European infrastructure for language resources and technology. The national CLARINO infrastructure, which is on the Norwegian Roadmap for Research Infrastructure 2018, is Norway's in-kind contribution to the ERIC. CLARINO operates four Norwegian nodes in the CLARIN distributed architecture. Through national and international cooperation, CLARINO make language resources findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) for researchers, students and others. Norwegian membership in the CLARIN ERIC implies obligations towards maintaining the Norwegian nodes as well as continued participation in central CLARIN ERIC activities. The current CLARINO+ proposal therefore intends to upgrade CLARINO and bring it up to date with recent developments in technology, standards, available data and user needs. The project will adopt new international technological standards and methods, such as CMDI 1.2 and FCS 2.0, and increase its processing capacity. The project will also reposition the infrastructure with respect to user groups, newly available data and related service providers in Norway. CLARINO+ will, in cooperation with the CLARIN ERIC, implement updated strategies for interoperability, uptake, governance and sustainability. Important collections and updated resources will be integrated into the infrastructure. Metadata services will be consolidated, improved tools will unlock the data for R&D, and new interfaces will bring CLARINO services within easier reach of existing and new target groups in the Humanities and other research areas using language data. Optimal use of the renewed infrastructure will be promoted by uptake actions including dissemination, user involvement and training.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt