Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Alternativ tittel: Nasjonal mikrodata plattform for norsk og internasjonal forskning og analyse

Tildelt: kr 42,3 mill.

Da microdata.no kom på lufta i mars 2018, fikk forskere og andre brukere for første gang en plattform med direkte, online og selvbetjent tilgang til mikrodata fra SSB, uten å søke og uten å bryte personvernet fordi selve grensesnittet er anonymiserende. På plattformen står brukerne fritt til å koble alt de vil med hva de vil, analysere som de vil og dele data og resultater med hvem de vil, for eksempel kollegaer og fagfeller i tidsskrifter. Dagens versjon av microdata.no er i kontinuerlig utvikling. Med Microdata 2.0-prosjektet vil Statistisk sentralbyrå (SSB), Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) og pilotpartner Kreftregisteret utvikle microdata.no videre til å dekke enda flere behov og til å gjøre tjenesten til en mulig søknadsfri tilgangsportal for nasjonal og internasjonal forskning, analyse, kunnskapsbasert forvaltning og undervisning. Til nå har prosjektet sørget for at - Datamengden i tjenesten er har økt fra om lag 120 variabler til 405 ved siste årsskifte. - Aktualiteten i tilgjengelige data følger publiseringen av SSBs statistikk innenfor de ulike emnene - Det er utviklet et system for løpende oppdatering med nye årganger og feilretting uten at det forstyrrer tidligere resultater - Brukeren kan bygge sine egne datasett og be om å få datasettene utlevert som en del av en pågående søknad om tilgang til mikrodata - Den innebygde analysefunksjonaliteten har fått nye etterspurte funksjoner for databearbeiding og regresjonsanalyser. - Det er holdt 26 introduksjonskurs i microdata.no med over 600 deltakere. I tillegg er det gjennomført 4 tema-/fordypningskurs. Videre mål for prosjektet: - Øke dataomfanget ytterligere, og raskere enn hittil i prosjektet (populasjon og antall variabler) - Inkludere næringsdata fra SSB - Inkludere data fra andre dataeiere enn SSB (Kunnskapssektoren, Kreftregisteret og andre offentlige myndigheter) - Muligheter for forskere til å laste opp og koble egne data - Internasjonalisering (login for internasjonale brukere, flerspråklighet) - Økt samsvar med FAIR- og EOSC-prinsippene I tillegg leverer prosjektet fortløpende nye analytiske funksjoner. I utvidelsen til data fra andre registereiere er distribuert lagring et viktig prinsipp. Dataeierne skal kunne legge inn og ha kontroll på dataene sine, men brukerne skal oppleve at de har sømløs tilgang til alt innhold gjennom microdata.no. Prosjektet utviklet og lanserte funksjonalitet som skal gjøre det enkelt for tredjeparter å tilrettelegge metadata og data i samsvar med strukturen i microdata.no. Dette omfatter også en ny data administrator funksjon tilgjengelig for alle fremtidige dataeiere i microdata.no.

Microdata 2.0 will be a Norwegian microdata platform for national and international research, analysis and higher education. The infrastructure will be the next level of the microdata.no research service, realizing the potential of the RAIRD-technology. The main upgrades are - to widen the scope of SN data from the present 124 variables to some 1200-1500 variables, chosen in co-operation with the users - to use microdata.no as a dissemination platform for NSD microdata and survey data - to develop microdata.no to an infrastructure that any data owner, both register and researchers, may utilize to make their data accessible for research use In addition, the next generation of microdata.no will be facilitated to serve new groups like international researchers, public administration, and the business sector. The project also includes new analytical functions, and will support a digital access dialogue to indirectly identifiable data that need formal approvals. Microdata.no is based on technology developed by Statistics Norway (SN) and NSD - Norwegian Centre for Research Data in the RAIRD project. RAIRD focused on technological development of metadata driven data access and automated confidentiality control, both international novelties in micro data access systems. A critical part of the extension is to further generalize confidentiality methods, curate data and metadata according to models developed in RAIRD. For MIC2 to utilize them, they must be curated and enriched according to research demands. Tools to support this process will be released as part of the project. Microdata.no aims at a significant increase in research use of register data. During the first six months of service 174 researchers from 21 institutions connected to the platform.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder