Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Joint Programme on Hydropower in the European Energy Research Alliance (EERA)

Tildelt: kr 0,90 mill.

-

-

EERA (European Energy Research Alliance), som representerer forskningssøylen i SET-Planen (European Strategic Energy Technology Plan) har en viktig strategisk rolle i utformingen av europeisk energi- og forskningspolitikk. EERAs hovedvirkemiddel er 16 Joint Programmes (JP), som aktivt jobber med å fremme eksellent forskning relatert til prioriteringene som er definert i SET-Planen. Porteføljen av Joint Programmes dekker mange teknologier, men vannkraft er bare inkludert som en liten del av JP Energy Storage, Sub-Programme 4. Derfor har vi i NTNU/HydroCen startet initiativet for å etablere et Joint Programme på vannkraft. Når det kommer til vannkraft er Norge enestående i Europa. Vannkraft er ryggraden i det norske, landbaserte energisystemet og har særskilte egenskaper med tanke på regulerbarhet, systemtjenester, energilagring, balansering av produksjon og regulering av klimaeffekter. Ved å opprette og lede et Joint Programme på vannkraft i EERA har vi muligheten til å sikre kompetanse, kunnskap og innovasjon for god drift og videreutvikling av vannkraft i Norge og Europa. Effektene vil ha verdiskapingspotensial innenfor demping av klimaendringer, optimalisering av energisystemet, økt mulighet til å fase inn ny fornybar energiteknologi, økt sikkerhet i energiforsyningen og mer bærekraftig oppgradering og utbygging av vannkraft. Vannkraft er en moden teknologi som er implementert i samfunnet og energisystemet. Optimalisering og videreutvikling vil derfor ha potensiell betydelig effekt for de store investeringene som allerede er tatt, samt sikre videre verdiskaping i en sektor med en stor eksisterende leverandør- og tjenestebransje i Norden og Europa. Samfunnsmessig vil derfor videre posisjonering og utvikling av vannkraftforskningen i Europa gjennom et EERA JP Hydropower sørge for både sosial og industriell verdiskaping. Å lede EERA JP Hydropower og sikre optimal oppstart og drift vil kreve store ressurser for koordinering og møtevirksomhet.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi